Jednostavno drutvo ograniene odgovornosti j.d.o.o.

vratite se na uvodnu ili

Glavni cilj uvoenja JDOO-a je olakanje ulaska u poduzetniki pothvat, sprjeavanje neregistriranih djelatnosti, smanjenje odljeva hrvatskih poduzetnika i olakavanje stranim poduzetnicima poslovanje u Hrvatskoj.

Osnovna razlika izmeu j.d.o.o.-a i d.o.o.-a jest u trokovima osnivanja i brzini procedure osnivanja koja je u j.d.o.o. znatno bra.

Prema Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovakim drutvima: www.minpo.hr

 • Jednostavno drutvo s ogranienom odgovornou inaica je klasinog drutva s ogranienom odgovornou i na njega se, izuzev kad se izriito Zakonom neto drugo predvia, na odgovarajui nain primjenjuju odredbe koje vrijede za klasino drutvo s ogranienom odgovornou.
 • Takav oblik drutva s ogranienom odgovornou mogu osnovati najvie tri osobe i samo jedna osoba moe biti lan uprave - direktor. Najnii iznos temeljnog kapitala je 10,00 kn, mora u cijelosti biti plaen u novcu, dok najnii nominalni iznos poslovnog udjela moe iznositi 1,00 kn (moraju glasiti na pune iznose kuna).
 • Jednostavno drutvo s ogranienom odgovornou mora imati zakonske rezerve u koje je duno unijeti etvrtinu iznosa dobiti drutva i smiju se upotrijebiti samo za tri Zakonom predviena sluaja.
 • U sluaju da temeljni kapital jednostavnog drutva s ogranienom odgovornou dosegne iznos temeljnog kapitala klasinog drutva s ogranienom odgovornou, takvo drutvo prestaje biti jednostavno, i na njega se primjenjuju pravila klasinog drutva s ogranienom odgovornou, s tim da moe zadrati tvrtku jednostavnog drutva s ogranienom odgovornou (j.d.o.o).

Dokumentacija potrebna za upis j.d.o.o. u sudski registar

 • Prijave za upis osnivanja
 • Zapisnik o osnivanju
 • Popis lanova drutva
 • Dokaz o uplati temeljnog kapitala
 • Dokaz o uplati sudske pristrojbe
 • Dokaz o uplati za objavu u Narodnim novinama
 • Izjava o nepostojanju nepodmirenih dugovanja

www.mprh.hr

Koraci i trokovi

 • Odabrati ime tvrtke kod javnog biljenika ili preko ureda HITRO.hr. Postupak osnivanja zapoinje kod javnog biljenika koji radi zapisnik o osnivanju na obrazac koji je objavljen uz izmjene Zakona o trgovakomm drutvu. Uz troak javnog biljenika kkoji iznosi 500,00 kuna dodaje se iznos od 47,50 kuna za troak izjave o nepostojanju dugovanja.
 • Nakon odabranog imena i dokumentacije sainjene kod javnog biljenika potrebno je u banci otvoriti raun nove tvrtke, te uplatiti temeljni kapital koji treba iznositi najmanje 10 kuna, nakon toga se trebaju platiti sudske pristrojbe za upis i osnivanje, a koje iznose 60,00 kuna te naknada Narodnim novinama za objavu oglasa u iznosu od 200,00 kuna.
 • Dokumentacije i potvrde o uplati predaju se javnom biljeniku ili uredu HITR.hr, te oni kroz sustav e-Tvrtke podnose prijavu za osnivanje j.d.o.o. Ako je prijava potpuna i osnovana nadleni registar trgovakog suda duan je u roku od 24 sata elektroniki dostaviti rjeenje o upisu j.d.o.o. u registar. Dokumentacija i potvrde mogu se osobno odnijeti na sud, ( ili poslati potom) no time se procedura produava za 3 do 7 dana, ovisno o sudu kod kojeg se registrira tvrtka.

www.mprh.hr

Izvori:

www.minpo.hr

www.mprh.hr

Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas na:


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je udruga Sustavne podrške braniteljskih udrug s području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2024.