Projekti i donacije

UHDDR organizira i provodi projekte na podrujima:

Ekologije
Svjesni ovjekovog utjecaja na okoli i sva iva bia, pokrenuli smo projekte koji se bave zatitom prirode i ekologijom. Kroz te projekte nastojimo edukacijom utjecati na svijest ire drutvene zajednice, a posebice djece i mladih kako bi svojim angamanom sprijeili oneienja uma, jezera rijeka i mora te daljnji utjecaj oneienja na iva bia. Kroz projekte provodimo konkretne ekoloko-edukativne akcije odravajui predavanja o ekosustavima i uklanjajui nakupljeni otpad sa ciljanih podruja. Na ovaj nain nau domovinu elimo ouvati istu i zdravu i takvu je predati iduim naratajima.
Prevencije ovisnosti
U iroki spektar i raspon aktivnosti i mjera u prevenciji svih neprihvatljivih oblika ponaanja pa i prevenciji zlouporabe sredstava ovisnosti (droga, duhan, alkohol) ukljuila se i Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Prvenstveno nam je elja da hrvatske branitelje educiramo o problemima koje ovisnost nosi sa sobom, a koji se oituju u obitelji i cjelokupnoj drutvenoj zajednici. Osim predavanja organiziramo i duhovnu obnovu u suradnji s crkvenom zajednicom te boravak u prirodi u svrhu korisno utroenog vremena i zdravog naina ivota.
Djece i mladei
Djeca i mlade u aktivnostima UHDDR zauzimaju posebno mjesto i poklanjamo im veliku panju s ciljem osmiljavanja slobodnog vremena, druenja, upoznavanja, sporta, rekreacije i promoviranja nacionalnih osjeaja i educiranja o novijoj hrvatskoj povijesti. Razlog za ove projekte su posljedice globalizacije i trendovi u kojima zaboravljamo na nacionalni ponos i vlastitu dravu. Zato se osjeamo obaveznima raditi s mladima i u njima stvarati pozitivne osjeaje i vrijednosti, napose prema svojoj domovini razvijajui na taj nain kod njih i druge pozitivne vrijednosti kao to su ekologija, tolerancija, ravnopravnost, humanizam, vjerska i rasna snoljivost i drugo.
Sporta i rekreacije
Svjesni vanosti sporta i rekreacije za sve lanove organiziramo i provodimo projekte u kojima svatko moe pronai oblik rekreacije za sebe, neovisno na dob, bolest, invalidnost ili neki tjelesni nedostatak, a s ciljem da se sudionicima na krae vrijeme omogui promjena mjesta boravka, kroz aktivnosti stvore uvjeti za stjecanje pozitivnih iskustava i pozitivnih osjeaja, a na dulje vrijeme povea interes za neke nove aktivnosti, vjetine i znanje i rekreaciju vezano za adaptaciju i pozitivno razmiljanje te poticati zdrav nain ivljenja.
Drutva kulture
Kultura je sastavni dio drutva, a svako drutvo poinje kulturom. Stoga su i projekti koji se bave kulturom zastupljeni u djelatnosti UHDDR. U svome lanstvu okupljamo branitelje koji su aktivno sudjelovali u obrani i stvaranju slobodne Republike Hrvatske, a danas svoje impresije prenose na sve ostale putem likovnog, glazbenog i literarnog stvaralatva. Njihov vrijedni doprinos hrvatskoj kulturi i drutvu openito prezentiramo kroz likovne kolonije, izlobe slika i ratnih fotografija, glazbene i literarne veeri u cijeloj domovini, objavom radova u monografijama, zbirkama pjesama i knjigama.
Tribine i okrugli stolovi
Svakodnevno smo svjedoci drutvenih promjena i previranja kojih smo, htjeli mi to ili ne i sami sudionici i vaan imbenik. UHDDR sa svojih 269 ogranaka na podruju cijele Republike Hrvatske od Iloka do Cavtata i Umaga organiziramo tribine i okrugle stolove na kojima uz sugovornike iz raznih podruja politike, drutva, ekonomije, gospodarstva, poljoprivrede razgovaramo o temama koje se odnose na hrvatske branitelje, njihova zakonska prava, gospodarske mogunosti, zapoljavanje, promicanje vrijednosti Domovinskog rata, socijalno i psiholoko osnaivanje hrvatskih branitelja i druga pitanja. Nakon tribina i okruglih stolova donose se zakljuci za svaku pojedinu temu koji se prezentiraju mjerodavnim institucijama.

Imate problema s donacijama?


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je udruga Sustavne podrške braniteljskih udruga s području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2024.