">
Dan neovisnosti!
2019-10-08

08. listopada 2019. godine u organizaciji Gradskog ogranka UHDDR Grada Zagreba i Sredi?njice, na Sljemenu, ?inovni?koj livadi obilje?ili smo Dan neovisnosti u sklopu projekta "Planinarimo zajedno 2019."

Ve? tradicionalno, na?i sljedbenici, vjerni planinari, volonteri, izvi?a?i planinare?i, ?etaju?i sljemenskom prirodom su uz grah kojeg su vrijedno pripremali ?lanovi i volonteri organizatora te bend koji je zabavljao i pozivao na ples i pjesmu posjetitelje, obilje?ili Dan neovisnosti u duhu zajedni?tva, prijateljstva i zabave.

Od najmla?ih do onih malo najstarijih, uspjeli smo izmamiti osmijeh, pjesmu uz ?elju vi?enja i idu?e godine u istom i/ili ve?em broju.

Svim na?im dragim ?lanovima, hrvatskim braniteljima, civilnim ?rtvama rata, ?lanovima njihovih obitelji ?elimo sretan Dan neovisnosti!

Digni danas glavu i budi ponosan, zahvalan, budi Hrvat!

Objavila: I.?.P., D.D.


 Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.