">
BAZA znanja

U razvojnu suradnju u podruju centara znanja za društveni razvoj Nacionalna zaklada ukljuuje organizacije civilnoga društva s kojima je suraivala i/ili pružala im financijsku podršku tijekom protekloga jednog ili dva etverogodišnja razdoblja djelovanja Nacionalne zaklade, a koje su kroz razne oblike vrednovanja dokazale kvalitetu i profiliranost svog djelovanja kroz institucionalni, organizacijski i programski razvoj, visoku razinu umreženosti u svom podruju djelovanja i/ili ukljuivanja volontera i graana/graanki u svoje djelovanje, strunost kroz provedena istraživanja te kvalitetne modele prijenosa znanja u Republici Hrvatskoj i kroz meunarodnu razvojnu pomo. Nacionalna zaklada može ovaj oblik podrške u prvom razdoblju provoditi i kroz pilot-programe s manjim brojem ukljuenih organizacija kako bi kvalitetno pripremila daljnje provoenje razvojne suradnje u ovom podruju.

Nacionalna zaklada postupak odabira organizacija koje zadovoljavaju opisane uvjete provodi putem pozivnog natjeaja za uspostavu razvojne suradnje u podruju centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj.

Centri znanja za društveni razvoj djeluju kao svojevrsne think-do-tank organizacije koje e provoditi sljedee aktivnosti:

 • istraživanja i analize javnih politika iz podruja djelovanja,
 • prijenos specifinih znanja u Republici Hrvatskoj i u zemljama jugoistone Europe,
 • razvoj društvenih potencijala te
 • zagovaranja pozitivnih društvenih promjena.

Nacionalna zaklada e kontinuirano pratiti razvoj potencijala i mogunosti svih organizacija civilnoga društva korisnica njenih višegodišnjih oblika podrške te kada se za to steknu uvjeti ukljuivati ih u program centara znanja za društveni razvoj temeljem prethodno provedenoga javnog postupka odabira

Program centara znanja ugovara se na najmanje tri (3), a najviše pet (5) godina s mogunošu produženja razvojne suradnje u ovom podruju nakon provedenoga temeljnog vrednovanja utjecaja ukljuenih organizacija na društveni razvoj Republike Hrvatske.

Organizacije koje sa Nacionalnom zakladom zakljue sporazume o razvojnoj suradnji u podruju centara znanja za društveni razvoj ne mogu ostvariti pravo na bilo koju drugu vrstu financijske podrške Nacionalne zaklade.

Ukoliko imate ikakva pitanja moete nam se obratiti na e-mail znanje@uhddr.hr ili na tel/fax 01 6195 300.

___________________________________________________________________________________

 • Okrugli stol MHB o mirovnskom sustavu i mirovinama hrvatskih branitelja
 • Okrugli stol MHB o mirovnskom sustavu i mirovinama hrvatskih branitelja

 • Radni sastanak MHB
 • Radni sastanak MHB

 • Boranka
 • Boranka

 • Pohod Papi
 • Pohod Papi

 • Milijun koraka
 • Milijun koraka

 • Dokumentarni film 3069
 • Dokumentarni film 3069

 • Bura due
 • Bura due

 • Najava Filmskog festivala
 • Najava Filmskog festivala

 • Pisanje projekta
 • Prezentacija

  Kontaktirajte nas:


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


  SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
  Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

  Kratki opis:
  Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
  Slavenskog 9
  10110 Zagreb
  tel: 01/6195 303
  fax: 01/6195 302
  OIB: 31232012833
  žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

  Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.