Kućna radinost

vratite se na uvodnu ili

Što je kućna radinost i sporedno zanimanje

Kućna radinost i sporedno zanimanje zapravo spadaju u obrtničku djelatnost, a mogu je obavljati sve fizičke osobe koje nisu obveznici PDV-a. Ako kojim slučajem zaradite više od 85.000 kn godišnje i uđete u sustav PDV-a, trebate otvoriti samostalnu djelatnost.
Djelatnost se obavlja osobnim radom. Što znači da ne možete imati zaposlenike, već morate sami obavljati djelatnost. Izuzetak su članovi obitelji vam mogu pomoći u obavljanju djelatnosti. Ove djelatnosti možete obavljati "sa strane" tj. čak i ako ste već zaposleni.

www.imamnovac.com

Kako pokrenuti kućnu djelatnost ili sporedno zanimanje?
Trebate ispuniti Prijavu za upis u evidenciju i izdavanje odobrenja za obavljanje sporednog zanimanja i obavljanje domaće radinosti i predati ju uredu državne uprave u županiji. U prijavi trebate navesti proizvode koje ćete proizvoditi ili usluge koje ćete obavljati. Ako ćete djelatnost obavljati na području Zagreba, tada trebate otići u područni ured Gradske uprave, oni izdaju Zahtjev za otvaranje djelatnosti koji treba popuniti i predati njima.

www.imamnovac.com

Potrebni dokumenti:

 • preslik osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi za obavljanje sporednog zanimanja ako je potrebno za obavljanje djelatnosti/svjedodžba o završnom ispitu ili majstorskom ispitu ili diploma ili uvjerenje o osposobljenosti (preslik i original na uvid)
 • dokaz o pravu korištenja prostora ako je prostor potreban za obavljanje djelatnosti/kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu ili izvadak iz zemljišne knjige

www.zagreb.hr

Uvjeti za obavljanje:

 • da te poslove obavljaju isključivo osobnim radom
 • da im ukupni bruto primici ostvareni od obavljanja tih djelatnosti ne prelaze
 • iznos od deset bruto prosječnih mjesečnih plaća u kalendarskoj godini u kojoj se obavljaju te djelatnosti.

Odobrenje za obavljanje sporednog zanimanja ili domaće radinosti izdaje nadležni ured državne uprave u županiji i njegove ispostave odnosno Ured Grada Zagreba na čijem području će se obavljati djelatnost. Cijena odobrenja iznosi 100 kuna.

Fizička osoba time ne stječe status obrtnika nego se vodi u evidenciji koju vode nadležni uredi državne uprave u županijama odnosno ured Grada Zagreba.
www.portor.hr

Ostale informacije

Koje djelatnosti možete obavljati:

DDetaljan popis nalazi se na stranicama Narodnih novina.

Kućna radinost:

 • Proizvodi od pluta, slame i drugih pletarskih materijala
 • Košarački i pletarski proizvodi
 • Usluge dovršavanja čaša za piće i drugih proizvoda od stakla
 • Figurice i drugi ukrasni keramički predmeti
 • Izrada predmeta za uspomenu i suvenira
 • Izrada igrački, kišobrana i suncobrana, štapova za šetnju...

Sporedna zanimanja:

 • Razne usluge popravka
 • Skupljanje puževa, ljekovitih biljaka
 • Usluge kovanja metala
 • Usluge pakiranja
 • Usluge skrbi za kućne ljubimce
 • Usluge pranja i glačanja odjeće, čišćenje

Kako se vrši naplata?

Za svaku isporuku potrebno je izdati račun koji mora sadržavati sljedeće podatke:
naziv radnje, podaci o vlasniku, broj računa, nadnevak izdavanja računa, naziv robe ili usluge, jedinična cijena i ukupna svota računa.

www.imamnovac.hr

Ima li kakvih ograničenja?

Ako zaradite više od 10 prosječnih mjesečnih bruto plaća, morate prestati obavljati djelatnost 01.siječnja iduće godine i do 15.siječnja podnijeti Zahtjev za prestanak obavljanja djelatnosti. To ne znači da možete u prvoj godini zaraditi milijun, već si povećavate mogućnost da dobijete kaznu jer će porezna uprava u svakom slučaju reagirati.

Što je s porezom?

Porez se može obračunavati paušalno ili se porez na dohodak utvrđuje na temelju podataka iz poslovnih knjiga. Sami birate način oporezivanja ovisno o planiranoj količini proizvodnje odnosno količini usluga, ali da biste mogli porez obračunavati paušalno, morate zadovoljavati sljedeće uvjete:

 1. niste obveznik PDV-a prema Zakonu o PDV-u
 2. samostalnu djelatnost ne obavljate u supoduzetništvu (supoduzetništvo znači da jedna samostalna djelatnost ima 2 ili više vlasnika koji ostvaruju dohodak od te djelatnosti)
 3. nemate izdvojene poslovne jedinice ni proizvodne pogone
 4. ne obavljate djelatnost trgovine i ugostiteljstva

www.imamnovac.hr

 • Kod paušalnog oporezivanja, porezna osnovica je fiksna, iznosi 12.750 kn, a porezna stopa 12% što iznosi 1.530 kn godišnje + prirez ako postoji. Porez se plaća tromjesečno prije kraja svakog kvartala na račun grada/općine prema prebivalištu poreznog obveznika. Za Zagreb bi to bio račun 1001005-1713312009. Model plaćanja je 68, a poziv na broj 1449-OIB. U ovom slučaju trebate voditi samo knjigu prometa (obrazac KPR). U knjigu prometa se upisuju naplaćene svote.
 • Kod oporezivanja na temelju podataka iz poslovnih knjiga porez se plaća na razliku između primitaka i izdataka te predaje Poreznoj upravi poreznu prijavu na obrascu DOH. Znači vodite poslovne knjige na način na koji to rade i obrtnici. Knjige koje se moraju voditi su: Knjiga primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine, evidencija o tražbinama i obvezama kao i knjiga prometa.

www.imamnovac.hr

Da li je potrebno obračunavati doprinose?
Doprinosi za mirovinsko i zdravstveno se obračunavaju osim ako ste umirovljenik. Rješenje o doprinosima dostavlja porezna uprava na kraju svakog tromjesečja.
Ako vam je ovo jedini izvor prihoda, plaća se mirovinsko osiguranje 612, 56 kn, zdravstveno osiguranje 459, 42 kn i zaštita zdravlja na radu 15,31 kn što ukupno iznosi 1.087,29 kn. Osnovica za izračun doprinosa je 3.062,80 kn (prosječna bruto plaća od 7.657 kn pomnožena s koeficijentom 0,40).
Ako ste već zaposleni i osigurani ste po toj osnovi, onda je osnovica za obračun doprinosa 12.750 kn te se na nju plaća mirovinsko osiguranje u iznosu od 2.550 kn te zdravstveno osiguranje u iznosu od 1.912,50 kn dok se zaštita zdravlja na radu ne plaća.

www.imamnovac.hr

Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas na:


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja u području društvenog razvoja u Republici Hrvatskoj u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Križevci 23.6., Kaštela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se već jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovnoškolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata među djecom kojoj je zajednička stvarnost da su njihove majke i očevi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj žive. Na susretima će upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono što su njihovi roditelji stvorili ali i naučiti cijeniti i poštivati jedni druge kroz upoznavanje i druženje. Ovi susreti održavaju se tradicionalno, a želja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osjećaj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u životu te im pomažu izaći na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni činjenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2018.