Obrt

vratite se na uvodnu ili

to je obrt

Obrt je obavljanje doputenih gospodarskih djelatnosti sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pruanjem usluge na tritu.

S obzirom na vrste, obrt se moe podijeliti na:

 1. slobodni obrti - obrti za ije je obavljanje potrebno ispuniti samo ope uvjete za otvaranje obrta tj. ne trai se propisana struna sprema
 2. vezani obrti - obrti za ije se obavljanje, osim opih uvjeta, trai ispit o strunoj osposobljenosti, odgovarajua srednja struna sprema ili majstorski ispit
 3. povlateni obrt - obrti ije je obavljanje mogue iskljuivo na temelju povlastice, koju izdaje nadleno ministarstvo, ovisno o djelatnosti

www.portor.hr

Uvjeti za obavljanje obrta

fizika osoba moe obavljati obrt ako ispunjava slijedee ope uvjete:

 1. da je dravljanin Republike Hrvatske,
 2. da je punoljetna i da nije djelomino ili potpuno liena poslovne sposobnosti,
 3. da udovoljava opim zdravstvenim uvjetima i posebnim zdravstvenim sposobnostima ako je to propisano,
 4. da joj pravomonom sudskom presudom ili rjeenjem o prekraju nije izreena mjera sigurnosti ili zatitna mjera zabrane obavljanja obrta dok ta mjera traje,
 5. da ima pravo koritenja prostorom ako je to potrebno za obavljanje obrta.

poseban uvjet:

 1. struna osposobljenost ili poloen majstorski ispit za obavljenje vezanih obrta.
 2. povlastica za obavljanje povlatenih obrta

www.poslovniforum.hr

infos.hok.hr

iznimke u odnosu na poseban uvjet:

 • iznimno, fizika osoba koja eli obavljati vezani obrt i ispunjava ope uvjete, ali ne ispunjava i poseban uvjet strune osposobljenosti, odgovarajue srednje strune spreme ili poloenog majstorskog ispita, moe obavljati vezani obrt ukoliko na takvim poslovima zaposli radnika koji udovoljava propisanim uvjetima to se i upisuje u obrtni registar.
 • posebna je pogodnost predviena za obrte sa sjeditem na podrujima odreenim zakonom o podrujima posebne dravne skrbi, tamo fizike osobe mogu obavljati bez poloenog majstorskog ispita ukoliko imaju odgovarajuu srednju strunu spremu uz uvjet da majstorski ispit poloe naknadno, u roku od 2 godine od dana upisa obrta u obrtni registar.

www.portor.hr

Kako otvoriti obrt?

Kako bi zapoeo rad, obrtnik mora imati obrtnicu izdanu od ureda za gospodarstvo koji vodi obrtni registar u koji se obrt upisuje.

Za obavljanje povlatenih obrta obrtnik mora dodatno pored obrtnice, dobiti i posebnu povlasticu izdanu od nadlenog ministarstva ovisno o vrsti obrta koji vodi registar povlastica u koji se povlastica upisuje.

Obrtnik podnosi prijavu za upis u obrtni registar koji vodi nadleni upanijski ured. www.poslovniforum.hr

Mjesta gdje moete podnijeti prijavu za upis u obrtni registar:

http://www.uduzz.hr/

GRAD ZAGREB ZAGREB - Trg Stjepana Radia 1/I Tel: 01/2333 - 777

ZAGREBAKA UPANIJA:

Ulica grada Vukovara 72/VI, tel: 6345 - 102 fax: 6345 - 235

ISPOSTAVE:

 • DUGO SELO - Josipa Zoria 1. Tel: 2753 - 754, fax: 2753 - 754
 • IVANI GRAD - Park Hrvatskih branitelja 1, 2831 - 360, fax:2881 - 678
 • JASTREBARSKO - Trg J. J. Strossmayera 13, tel: 6281 - 110, 6281 - 725
 • SAMOBOR - Trg kralja Tomislava 5, tel: 3378 - 111, fax: 3378 - 113
 • SV. IVAN ZELINA - Trg Ante Starevi 12, tel: 2019 - 200, fax: 2019 - 202
 • SV. NEDELJA - Trg Ante Starevia 5, tel: 3335 - 444, fax: 3373 - 564
 • VELIKA GORICA - Trg kralj Tomislava 34, tel: 6269 - 900
 • VRBOVEC - Trg Petra Zrinskog 9, tel: 2791 - 122
 • ZAPREI - Nova ulica 10, tel: 3315 - 119 (proelnik za gospodarstvo)

KRAPINSKO - ZAGORSKA UPANIJA: http://www.udu-kzz.hr/prva.htm

KRAPINA - Magistratska 1, 049/329-111

ISPOSTAVE:

 • DONJA STUBICA - Trg Matije Gupca 20, tel: 049/466 - 122, fax: 049/287 - 674
 • KANJEC - Trg mira 11, tel: 049/550 - 362, fax: 049/550 - 056
 • PREGRADA - Josipa Karla Tukana 2, tel: 049/376 - 102, fax: 049/376 - 105
 • ZABOK - Kumroveka 6, tel: 049/223 - 533, 049/ 221 - 049, fax: 049/226 - 032
 • ZLATAR - Park hrvatske mladei 2, tel: 049/466 - 122, fax: 049/ 467 - 261

SISAKO - MOSLAVAKA UPANIJA: http://www.udu-smz.hr/

SISAK - Stjepana I Antuna Radia 36, tel: 044/500 - 050, fax: 044/500-024

ISPOSTAVE:

 • KUTINA - Kneza Ljudevita Posavskog 27, tel: 044/500 - 100, fax: 044/500 - 115
 • NOVSKA - Trg dr. Franje Tumana 2, tel: 044/600 - 250, fax: 044/601 - 130
 • PETRINJA - Gundulieva ulica 2a, tel: 044/815 - 113, fax: 044/815 - 264
 • HRVATSKA KOSTAJNICA - Trg Nikole ubia Zrinskog 1, tel: 044/ 851 - 049, fax: isto
 • DVOR - Trg bana Josipa Jelaia 10, tel: 044/871 - 102, fax: 044/ 871 - 102
 • GLINA - Trg bana Josipa Jelaia 2, tel: 044/882 - 026, fax: 044/882 - 236
 • TOPUSKO - Tgr bana Josipa Jelaia 1, tel: 044/885 - 086, fax: 044/885 - 086
 • GVOZD - Trg dr. Franje Tumana 6, tel: 044/ 881 - 015, fax: 044/ 881 - 015

KARLOVAKA UPANIJA: http://www.udukz.hr/

KARLOVAC - Krianieva 11/ II, tel: 047/656 - 333, fax: 047/656 - 336

ISPOSTAVE:

 • Ogulin - Bernardina Frankopana 11, tel: 047/552 - 922, fax: 047/ 811 - 742
 • Duga Resa - Trg sv. Jurja 1, tel: 047/ 844 - 233
 • Ozalj - Kurilovac 1,tel: 047/ 731 - 979, fax: 047/ 731 - 229
 • Slunj - Trg dr. Franje Tumana 9, tel: 047/ 777 - 767, fax: 047/ 777 - 766
 • Vojni - Stjepana Radia 1, tel: 047/883 - 217, fax: 047/883 - 003

VARADINSKA UPANIJA: http://www.uduvz.hr/

VARADIN - Stanka Vraza 4, tel: 042/ 394 - 000, fax: 042/ 394 - 215

ISPOSTAVE:

 • IVANEC - ure Arnolda 11, tel: 042/ 781 - 221 fax: 042/ 781 - 102
 • LUDBREG - Trg sv. Trojstva 14, tel: 042/ 810 - 770, fax: 042/ 810 - 922
 • NOVI MAROF - Trg Hrvatske Dravnosti 1, tel: 042/ 611 - 022, fax: 042/ 205 - 360

KOPRIVNIKO - KRIEVAKA: http://www.udu-kckz.hr/

KOPRIVNICA - Ulica Antuna Nemia 5, tel: 048/ 658 - 190, fax: 048/ 658 - 198

ISPOSTAVE:

 • KRIEVCI - Ivana Zakmardije Dijankovekog 12, tel: 048/ 720 - 300, fax: 048/ 720 - 351
 • UREVAC - Stjepana Radia 1, tel: 048/ 818 - 405, fax: 048/ 818 - 400

BJELOVARSKO - BILOGORSKA: http://udubbz.hr/

BJELOVAR - Ante Starevia 8, tel: 043/278 - 101, fax: 043/278 - 118

ISPOSTAVE:

 • AZMA - Milana Novaia 3, tel: 043/ 226 - 540, fax: 772 - 613
 • DARUVAR - Trg kralja Tomislava 14, tel: 043/ 675 - 800, fax: 043/ 335 - 538
 • GARENICA - Vladimira Nazora 22, tel: 043/ 675 - 680, fax: 043/ 532 - 146
 • GRUBINO POLJE - Josipa Jelaia 1, 043/ 675 - 710, fax: 043/ 485 - 882

PRIMORSKO - GORANSKA UPANIJA: http://www.udu-pgz.hr/

RIJEKA - Riva 10, tel: 051/ 354 - 111, 051/ 354 - 221

ISPOSTAVE:

 • CRIKVENICA - KRALJA Tomislava 85, tel: 051/ 354 - 693
 • ABAR - Zaobilaznica 1, tel: 051/354 - 628, fax: 051/ 354 -631
 • DELNICE - Trg 138. Brigade HV 4, tel: 051/ 354 - 646, fax: 051/354 - 647
 • KRK - Trg bana Jelaia 3, tel: 051/ 354 - 354, fax: 051/ 354 - 357
 • MALI LOINJ - Riva loinjskih kapetana, P.P. 71, tel: 051/ 354 - 664, fax: 051/231 - 252
 • OPATIJA - M. Tita 4, tel: 051/ 354 - 681, fax: 051/ 701 - 268
 • RAB - Kneev dvor, Trg municipium Arba 2, tel: 051/ 354 - 609
 • VRBOVSKO - ulica Dobra 4, tel: 051/354 - 618, fax:051/ 354 - 621

LIKO - SENJSKA UPANIJA: www.licko-senjska.hr/uredi

GOSPI - Budaka ulica 55, tel: 053/ 588 - 111, fax: 053/ 572 - 825

ISPOSTAVE:

 • OTOAC - Ulica kralja Zvonimira 8, tel: 053/ 773 - 237, fax: 053/771 - 085
 • SENJ - Trg Cilnica 1, tel: 053/ 882 - 828, fax: 881 - 132
 • NOVALJA - Trg dr. Franje Tumana 1, 053/ 662 - 044, fax: 662 - 044
 • KORENICA - Trg sv. Jurja 6, tel: 053/ 776 - 585, 053/ 776 - 019

VIROVITIKO - PODRAVSKA UPANIJA: http://www.uduvpz.t-com.hr/

VIROVITICA - Trg Ljudevita Pataia 1, tel: 033/ 743 - 111, fax: 033/ 725 - 035

ISPOSTAVE:

 • SLATINA - Trg sv. Jospia 10, tel: 033/ 401 - 970, fax: 033/ 552 - 903
 • ORAHOVICA - Franje Gavrania 6, tel: 033/ 401 - 530, fax: 033/ 673 - 144
 • PITOMAA - Trg kralja Tomislava 4, tel: 033/ 740 - 030, fax: 033/ 782 - 261

POEKO - SLAVONSKA UPANIJA: http://www.udu-pozega.hr/

POEGA - upanijska br. 11, tel: 034/ 290 - 165, fax: 034/ 290 - 104 ( sluba za gospodarstvo)

ISPOSTAVE:

 • PAKRAC - Trg bana Josipa Jelaia 18, tel: 034/ 440 - 402, fax: 034/ 411 - 032

BODSKO - POSAVSKA UPANIJA: http://www.udubpz.hr/

SLAVONSKI BROD - P.Kreimira IV br. 1, tel: 035/ 216 - 102, fax: 035/ 216 - 109

ISPOSTAVE:

 • NOVA GRADIKA - Trg kralja Tomislava 1, tel: 035/ 217 - 300, fax. 035/ 362 - 682

ZADARSKA UPANIJA: http://www.udu-zz.hr/

ZADAR - Ivana Maurania bb, tel: 023/ 350 - 102, fax: 023/ 350 - 173

ISPOSTAVE:

 • BENKOVAC - Trg domovinske zahvalnosti 5, tel: 023/ 681 - 440, -522, - 958, fax: isto
 • BIOGRAD NA MORU - Kralja Tvrtka 1, tel: 023/ 383 - 134, 023/ 383 - 033
 • GRAAC - Park sv. Juraja 1, tel: 023/ 773 - 025, fax: 023/ 773 - 025
 • OBROVAC - Ante Starevia 11, tel: 023/ 689 - 217, fax: 023/ 689 - 217
 • PAG - Bana Josipa Jelaia 8, tel: 023/ 612 - 063, fax: 023/ 611 - 276

OSJEKO - BARANJSKA UPANIJA: http://www.udu-obz.hr/

OSIJEK - upanijska 4, tel: 031/ 221 - 162, 031/ 221 - 228 ( odjel za gosp.)

ISPOSTAVE:

 • BELI MANASTIR - Kralja Tomislava 53 a, tel: 031/ 702 - 574, fax: 031/ 703 - 876
 • DONJI MIHOLJAC - Vukovarska 1, tel: 031/ 630 - 330, fax: 031/ 632 - 221
 • AKOVO - Vijenac k. A. Stepinca 10, tel: 031/ 811 - 129, fax: 031/ 811 - 116
 • NAICE - Trg dr. Franje Tumana 7, tel: 031/ 614 - 492, fax: 031/ 613 - 768
 • VALPOVO - Kralja Petra Kreimira IV br. 1, tel: 031/ 651 - 011, fax: 031/ 651 - 011

IBENSKO - KNINSKA UPANIJA: http://www.udu-skz.hr/

IBENIK - Vladimira Nazora 1, tel: 022/ 244 - 600, -602 (odsjek za gospodarstvo)

ISPOSTAVE:

 • DRNI - Kralja Tomislava 22, tel: 022/ 244 - 102, 022/ 886 - 750
 • KNIN - Dr. Franje Tumana br. 2, tel: 022/ 244 - 337, fax: 022/ 244 - 328

VUKOVARSKO - SRIJEMSKA UPANIJA: http://www.udu-vsz.hr/

VUKOVAR - upanijska 11, 032/ 492 - 051

ISPOSTAVE:

 • ILOK - Trg Nikole Ilokog 16, tel: 032/ 590 - 107, fax: 032/ 590 - 108
 • OTOK - Vladimira Nazora 1/1, tel: 032/ 340 - 040, fax: 032/ 340 - 041
 • VINKOVCI - Glagoljaka 27, tel: 032/ 344 - 111
 • UPANJA - J.J Strosmayera 18, tel: 032/ 826 - 311

SPLITSKO - DALMATINSKA UPANIJA: http://www.udu-sdz.hr/

SPLIT - Vukovarska 1, tel: 021/ 300 - 111, -122 ( odjel za gospodarstvo)

ISPOSTAVE:

 • HVAR - Fabrika bb, tel: 021/ 741 - 126, fax: 021/ 741 - 633
 • IMOTSKI -Ante Starevia 23, tel: 021/841 - 306, 842 - 354, fax: 021/ 841 - 306,
 • KATELA - Brae Radi 1, tel: 021/ 226 - 133, fax: 021/ 226 - 110
 • MAKARSKA - Obala kralja Tomislava 1, tel: 021/611 - 777, 679 - 049, fax: 021/611 - 262
 • OMI - Trg kralja Tomislava 5, tel: 021/861 - 399, 862 - 149, fax: 021/ 862 - 140
 • SINJ - Dragaev prolaz 20, tel: 021/ 821 - 124, fax: 021/ 822 - 688
 • SOLIN - Kralja Zvonimira 81, tel: 021/210 - 925, fax: 021/ 210 - 144
 • SUPETAR - Mladena Vodanovia 27, tel: 021/ 631 - 166, fax: 021/ 631 - 095
 • TROGIR - Trg Ivana Pavla II, tel: 021/ 882 - 569, fax: 021/885 - 229
 • VIS - Trg 30. Svibnja 1992., 21, tel: 021/ 711 - 134, -412, fax: 021/ 711 - 140
 • VRGORAC - Tina Ujevia 8, tel: 021/674 - 722, 675 - 000, fax: 021/ 674 - 1444

ISTARSKA UPANIJA: http://www.udu-istra.hr/

PULA - Splitska 14, tel: 052/ 371 - 182, fax: 052/ 215 - 200

ISPOSTAVE:

 • BUJE - Trg J.B. Tita 6, tel: 052/ 772 - 242
 • BUZET - II istarske brigade 11, tel: 052/ 695 - 221, fax: 052/ 695 - 231
 • LABIN - Titov trg 11, tel: 052/866 - 601, fax: 052/ 866 - 657
 • PAZIN - M. B. Raana2/1, tel: 052/600 - 121, fax: 052/ 600 - 120
 • PORE - Obala M.Tita 5, tel: 052/409 - 100, fax: 052/ 409 - 168
 • ROVINJ - Istarska 13 a, tel: 052/803 - 000, fax: 052/ 803 - 001
 • UMAG - J.B. Tita 2, tel: 052/743 - 860, fax: 052/ 743 - 580

DUBROVAKO - NERETVANSKOJ UPANIJA: http://www.udu-dnz.hr/

DUBROVNIK - Vukovarska 16, tel: 020/ 351 - 169, fax: 020/ 351 - 080

ISPOSTAVE:

 • LASTOVO - Dolac 3, tel: 020/801 - 208, fax: 020/801 - 077
 • KORULA - Trg A. i S. Radia 1, 020/711 - 106, fax: 020/711 - 726
 • METKOVI - Stjepana Radia 3, 020/681 - 155, fax: 020/680 - 405
 • PLOE - Trg kralja Tomislava 16, tel: 020/679 - 135, fax: 020/679 - 228

MEIMURSKA UPANIJA: http://www.udu-mz.hr/

AKOVEC - Ruera Bokovia 2, tel: 040/ 374 - 102, fax: 040/374 - 228

ISPOSTAVA:

 • PRELOG - Trg Slobode 1, tel: 040/374 - 022, fax: 040/646 - 565

Uz prijavu, potrebno je priloiti odreene dokumente: www.poslovniforum.hr

 • preslika osobne iskaznice
 • radna dozvola (za strance)
 • uvjerenje o nekanjavanju izdano od Prekrajnog suda
 • uvjerenje o nekanjavanju izdano od Opinskog suda
 • potvrdu o pravu koritenja poslovnog prostora
 • lijenika svjedodba
 • izjava o poetku obavljanja obrta
 • za vezane obrte: dokaz o strunoj spremi, poloenom majstorskom ispitu ili ispitu o strunoj osposobljenosti (ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet strune osposobljenosti, poloenog majstorskog ispita ili kolske spreme, moe obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu koja udovoljava tom uvjetu)

www.portor.hr
www.obrtnicka-komora-rijeka.hr

Uz prijavu i dokumente potrebno popuniti obrasce koje ete dobiti u Uredu dravne uprave, te obrasce moete pronai I na internetu na www.portor.hr na poveznici Obrasci ili ih kupiti u Narodnim novinama, to su:

 • RL 1 - podatci o obrtu
 • RL 2 - podatci o izdvojenom pogonu
 • RL 3 - podatci o djelatnostima obrta

Nakon toga potrebno je izvriti uplatu za otvaranje obrta I trokove izdavanja obrtnice

trokovi upisa u obrtni registar:

 1. 200,00 - 500,00 kn - obrtnica ( ne plaaju branitelji)
 2. 270,00 kn - upravna pristojba
 3. 200,00 kn - ljeniko uvjerenje
 4. 100,00 kn - popunjavanje obrazaca u komorskom uredu
 5. + ovjere kod javnog biljenika i pribavljanje uvjerenja

plaanja cijene obrtnice osloboeni su:

 • branitelji ( potvrdu izdaje Ured za obranu)
 • fizike osobe koje otvaraju obrt na podrujima odreenim zakonom o podrujima posebne dravne skrbi, zakonom o brdsko - planinskim podrujima i zakonom o otocima
 • osobe prijavljene na zavodu za zapoljavanje starije od 45 godina ili s najmanje 20 godina radnog staa (potvrda Zavoda za zapoljavanje)
 • osobe koje temeljem programa "poticaj za uspjeh" registriraju obrt za ugostiteljsku djelatnost kapaciteta ne veeg od 40 soba ili 20 apartmana ili 100 kamp jedinica

Plaanja naknade za trokove postupka priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije o steenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova osloboeni su:

 • djeca smrtno stradalog, zatoenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata i djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata,
 • hrvatski branitelji,
 • dragovoljci i djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata,
 • graani iji dohodak, ukljuujui dohodak suprunika, u protekloj i tekuoj
  godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju znaajnije
  imovine (nekretnine, tednju, motorna vozila i plovila), ija ukupna
  vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna,
 • izbjeglice i prognanici,
 • traitelji azila i stranci u postupku priznavanja privremene zatite

www.portor.hr

Nakon gore navedenih radnji potrebno je:

 • preuzeti rjeenje o registraciji obrta u Uredu dravne uprave
 • izraditi peat
 • otvoriti konaan raun u poslovnoj banci

Nakon toga slijedi:

 • prijava u hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (hzmo)
 • prijava u hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (hzzo)
 • prijava u poreznu upravu (ispostavu porezne uprave, nadlenu prema sjeditu obrta) radi upisa u registar poreznih obveznika

U roku od 8 dana od poetka obavljanja djelatnosti, obrt je potrebno prijaviti poreznoj upravi, nadlenoj prema sjeditu obrta, radi upisa u registar poreznih obveznika da bi mogli poeti obavljanje djelatnosti, ugostitelji, trgovci, prijevoznici i drugi obrtnici za koje je to posebnim propisima odreeno, trebaju prije poetka obavljanja obrta pribaviti rjeenje o minimalnim tehnikim uvjetima za prostor odnosno koncesiju za obavljanje djelatnosti odnosno odobrenje za rad.

www.poslovniforum.hr
www.hitro.hr

Ostale informacije korisne za obavljanje obrta

Obrtnik moe obavljati samo one obrte koji su obuhvaeni obrtnicom, u sluaju povlatenih obrta samo one za koje je dobio povlasticu.

Obrtnik odgovara za obaveze koje koje nastaju u obavljanju obrta cjelokupnom unesenom imovinom koja je potrebna za obavljanje obrta te odgovara za zakonitost obavljanja obrta i rada djelatnika koje zapoljava.

Slobodni ili vezani obrt, obrtnik moe voditi sam ili putem poslovoe koji mora biti u radnom odnosu kod obrtnika. Poslovoa vodi obrt u ime i za raun obrtnika.

Obrt se moe obavljati u vie izdvojenih pogona u kojima obrtnik mora imenovati poslovou.

Obavljanje obrta u izdvojenom pogonu obrtnik prijavljuje upanijskom uredu za gospodarstvo na ijem se podruju izdvojeni pogon nalazi koji o tome donosi rjeenje i obavjetava upanijski ured na ijem se podruju nalazi sjedite obrta koji to upisuje u obrtni registar.

U sluaju smrti ili gubitka poslovne sposobnosti, suprunik, djeca i ostali nasljednici mogu nastaviti voditi obrt do prijenosa obrtnice kao privremeni poslovoa.

Ako nasljednici ele nastaviti voditi obrt putem poslovoe, duni su to prijaviti nadlenom upanijskom uredu u roku 30 dana od okonanja ostavinskog postupka odnosno od dana pravomonosti sudske odluke o lienju poslovne sposobnosti.

Obrtnik moe privremeno obustaviti obavljanje obrta u trajanju do jedne godine o emu pismeno izvjetava upanijski ured za gospodarstvo u roku 30 dana od dana obustave kao i ponovnom poetku obavljanja obrta najkasnije u roku 7 dana po isteku vremena obustave. Ova izvjea nadleni upanijski ured upisuje u obrtniki registar.

sjedite i tvrtka obrta

Sjedite obrta je mjesto u kojem se obavlja obrt.
Ako se obrt obavlja u vie mjesta, sjedite je u jednom od mjesta koje obrtnik odredi. Kada za obavljanje obrta nije potreban prostor sjedite obrta je mjesto u kojem obrtnik ima prebivalite.
Promjenu sjedita obrta obrtnik prijavljuje upanijskom uredu za gospodarstvo koji o tome donosi rjeenje i upisuje promjenu u obrtni registar.

Tvrtka je ime pod kojim obrt posluje. Tvrtka sadri naziv obrta, oznaku obrta i sjedite, a moe sadravati posebne oznake.
Tvrtka se mora istaknuti na ulazu u sjedite obrta i izdvojene pogone u kojima se obavlja obrt ili na mjestu gdje se obrt obavlja ako se radi o obrtima za koje nije potreban prostor.
Ime obrta mora biti na hrvatskom jeziku ili na nekom od "mrtvih" jezika (latinski, grki)

zajedniko obavljanje obrta

Ciljevi osnivanja zajednikih radnji ostvarivi su primjenom Zakona o obveznim odnosima.
Prema Zakonu o obveznim odnosima ortakluk je: "zajednica osoba i dobara u kojoj se dvije ili vie osoba uzajamno obvezuju uloiti svoj rad i / ili imovinu radi postizanja zajednikog cilja".
Radi obavljanja gospodarskih djelatnosti dvije ili vie fizikih osoba mogu zajedniki obavljati obrt. Meusobni odnosi tih osoba ureuju se obvezno pisanim ugovorom.
Na takav ugovor primjenjuju se propisi kojima se ureuju obvezni odnosi u ortakluku.
Takav obrt posluje pod zajednikom tvrtkom. Radi obavljanja gospodarske djelatnosti jedna fizika osoba moe obavljati vie zajednikih obrta.
Fizike osobe mogu zajedniki obavljati obrt ako pri upisu u obrtni registar nadlenom upanijskom uredu, odnosno uredu grada zagreba, priloe ugovor pisani ugovor o ortakluku (ortak, ortaki ugovor).
Fizike osobe mogu zajedniki obavljati i vezane obrte, ako jedna osoba ispunjava uvjete za vezani obrt.
Ako fizika osoba pristupi u obrt ili istupi iz zajednikog obrta, obavljanje obrta se nastavlja.
Istupanje fizike osobe iz zajednikog obrta i pristupanje novih fizikih osoba prijavljuje se nadlenom upanijskom uredu, odnosno uredu grada Zagreba, koji te promjene upisuje u obrtni registar.

obrtnik kao trgovac - pojedinac

Trgovac pojedinac je fizika osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost u skladu s propisima o obrtu i upisana je u trgovakom registru kao trgovac pojedinac.

Upis u trgovaki registar moe traiti onaj obrtnik iji je godinji prihod vei od 250.000 eura izraen u kunama.

U trgovaki registar mora se upisati samo onaj obrtnik iji godinji prihod prelazi protuvrijednst 2.000.000, 00 eura

Obrtnik iji je prihod vei od spomenute protuvijednostri duan je zatraiti upis u trgovaki registar u roku 60 dana nakon podnoenja godinjih financijskih izvjetaja kojima je iskazan takav prihod.

Prijava za upis u trgovaki registar mora sadravati i tvrtku, sjedite i predmet te naziv registra i broj pod kojim je fizika osoba upisana kao obrtnik.

prijavi se prilae:

 • izvod iz obrtnog registra
 • godinje financijsko izvijee kojim se dokazuje ostvaren godinji prihod

svojstvo trgovca pojedinca stjee se upisom u trgovaki registar, a gubi se brisanjem iz trgovakog registra do kojeg moe doi:
a) na temelju prijave koju podnese trgovac pojedinac kada za njega vie ne postoji obaveza da bude upisan u trgovaki registar (god. prihod manji od 2.000.000 kuna)
b) po slubenoj dunosti tj. odlukom registarskog suda o brisanju iz trgovakog registra trgovca pojedinca kad on vie ne ispunjava uvjete za upis.

prestanak obrta

obrt prestaje:

 • odjavom
 • po sili zakona

Prestanak obrta odjavom utvruje se danom navedenim u odjavi.
Razlozi prestanka obrta po sili zakona navedeni su u Zakonu o obrtu;

Nadleni upanijski ured, odnosno ured grada zagreba rjeenjem utvruje prestanak obrta po sili zakona+ i po pravomonosti rjeenja brie obrt iz registra.

porezi i doprinosi

porezi

Obrtnici u novom poreznom sustavu mogu biti oporezivani u skladu sa zakonom o porezu na dohodak i zakonom o porezu na dobit.

U pravilu obrtnici plaaju porez na dohodak po stopi od 20% od porezne osnovice do visine trostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka, a na viak porezne osnovice preko tog iznosa porez se plaa po stopi 35%. u gradovima s vie od 40.000 stanovnika plaa se i prirez na porez na dohodak.

Obrtnik moe plaati porez na dobit ako ostvari bilo koji od sljedea etiri uvjeta

 • da u prethodnoj kalendarskoj godini ima ukupni prihod vei od protuvrijednosti 250.000 eura
 • da u prethodnoj kalendarskoj godini ima dohodak vei od protuvrijednosti 37.500 eura
 • da ima dugotrajnu imovinu veu od protuvrijednosti 250.000 eura
 • da u prethodnoj kalendarskoj godini prosjeno zapoljava vie od 30 radnika

neovisno o navedenom, ako obrtnik ne ispunjava niti jedan od spomenutih uvjeta, on moe na temelju vlastite izjave, koja se dostavlja nadlenoj ispostavi Porezne uprave prije poetka kalendarske godine, zatraiti da eli plaati porez na dobit. U tom je sluaju duan voditi knjige i sastavljati financijske izvjetaje po propisima o raunovodstvu i po posebnim propisima.

Stopa poreza na dobit iznosi 20%.

Odluku o tome na koji e nain plaati porez moraju donijeti sami obrtnici imajui u vidu razliite stope poreza, prirez, kao i razliite knjigovodstvene te porezne evidencije koje moraju voditi po pravilnicima o poslovnim knjigama, bilo po zakonu o raunovodstvu i posebnim raunovodstvenim propisima.

Za vrijeme mirovanja obrta, obrtnici su osloboeni plaanja poreza na dohodak, odnosno poreza na dobit.

doprinosi

Osim poreza obrtnici plaaju i doprinose za svoje mirovinsko i zdravstveno osiguranje, prema stopama i osnovicama koje se posebno utvruju.

komorski doprinos

Danom upisa u obrtni registar obrtnici postaju lanovi hrvatske obrtnike komore. lanstvo je obvezno.
Hrvatska obrtnika komora donijela je odluku o stopi i osnovici za plaanje doprinosa koja je objavljena u narodnim novinama. Prema spomenutoj odluci obveznici plaanja komorskog doprinosa jesu obrtnici tj. fizike osobe koje dohodak odnosno dobit ostvaruju obavljanjem obrta.
Za vrijeme mirovanja obrta, obrtnici su duni plaati komorski doprinos.

poslovni prostor - uvjeti

Obavljanje zanatske, ugostiteljske i trgovake djelatnosti uvjetovano je i posjedovanjem odgovarajueg poslovnog prostora.

Poslovni prostor moe biti vlastiti ili unajmljen.

Poslovni prostor u drutvenom vlasnitvu daje se u najam nakon provedene licitacije.

U pojedinim opinama odreene su poslovne i stambeno poslovne zone u kojima se doputa izgradnja poslovnog, odnosno stambeno-poslovnog prostora. Informacije o tome duna je pruiti odgovarajua sluba nadlena za stambenu i graevinsku problematiku.

Organizirana izgradnja poslovnog prostora za proizvodno zanatstvo jo uvijek je u fazi priprema. Uobiajeno je da takvu izgradnju vri jedan nositelj posla koji po trinom principu vri distribuciju poslovnih prostora ovisno o potrebama investitora.

Do poslovnog prostora u stambenim zonama moe se doi kupnjom novoizgraenih lokala ili prijenosom vlasnitva.

Dio zanatskih djelatnosti (uglavnom tihi obrti, intelektualne usluge i slino) mogu obavljati i u stanu. Odredjivanje djelatnosti koje se mogu obavljati u stanu preputeno je opinama pa takvu informaciju valja traiti u nadlenoj opini.

Da bi se poslovni prostor stavio u funkciju mora udovoljavati odreenim uvjetima kako u pogledu visine tako i opremljenosti (obrada podova, zidova, sanitarije) te sigurnou instalacija.

zapoljavanje radnika - prava i obaveze

Obrtnik koji zapoljava radnike zakljuuje s njima ugovor o radu. Ugovor o radu mora biti u skladu s kolektivnim ugovorom i zakonom.

lanovi porodinog domainstva obrtnika mogu pomagati u radnji bez zasnivanja radnog odnosa. lanovima porodinog domainstva u smislu ovog zakona smatraju se brani drug, djeca, roditelji, usvojeni i usvojitelji, pastorad i osobe koje je obrtnik duan uzdravati. Zasnivanje radnih odnosa te prava i obaveze s tim u vezi regulirani su zakonom o radu te granskim kolektivnim ugovorima.

Radnici zaposleni kod obrtnika imaju pravo na topli obrok, trokove prijevoza na posao i sa posla i druga prava kao i radnici u tvrtkama.

Najnii iznos satnice te druge naknade utvrdjuju se u skladu sa kolektivnim ugovorom i objavljuju u narodnim novinama republike hrvatske odnosno u javnim glasilima.

Hrvatska obrtnika komora

Danom upisa obrtnika u obrtni registar upisani postaje, temeljem zakonske odredbe, lan udruenja obrtnika.
Udruenje obrtnika osnovni je oblik organiziranosti obrtnika sa ciljem da se unaprijede djelatnosti obrtnika, usklade pojedinani interesi lanova, razvijaju poslovni obiaji, sudjeluje u utvrdjivanju razvojne politike i izradi drutvenih planova razvoja jedinica lokalne samouprave, pokreu inicijative za donoenje zakona, propisa i drugih mjera koje utjeu na uvjete privredjivanja i bri razvoj obrta te rjeavaju ostala pitanja od znaaja za osobni rad.

udruenja obrtnika ukljuena su u komorski sistem putem podrune obrtnike komore i hrvatske obrtnike komore.
Udruenja, podrune obrtnike komore i hok djeluju putem skuptina, izvrnih odbora i odbora (sekcija) po djelatnostima. administrativno-strune poslove za ove asocijacije obavljaju strune slube.
Pojedina udruenja imaju organiziran knjigovodstveni servis, a osposobljena su i za druge administrativne pomoi (ugovori, prijave radnika i drugo).

www.poslovniforum.hr

Pogodnosti branitelja u poduzetnitvu

Branitelji, kao posebna skupina, imaju posebna olakice i poticaje pri zapoljavanju ili samozapoljavanju.

Te, posebne olakice utvruju Ministarstvo branitelja i Hrvatski zavod za zapoljavanje. Jedna od olakica jest i ne plaanje izdavanja obrtnice.

Ministarstvo branitelja svake godine izdaje natjeaj za branitelje koji se samozapoljavaju te istima nepovratno isplauje odreena sredstva na ime poticaja. Takvi natjeaji ovise o godinjem Dravnom proraunu.

Ako se radi o osobi koja je bila nezaposlena, a otvaranjem vlastitog obrta se samozapoljava odreene poticaje moe ostvariti i od Hrvatskog zavoda za zapoljavanje. Iznosi ovise o sredstvima koja su osigurana iz prorauna Republike Hrvatske.

Pomo se moe zatraiti i na upanijskoj i gradskoj razini kroz odreene poticaje za samozapoljavanje branitelja.

Olakice za branitelje iz domovinskog rata i lanove njihovih obitelji

pri uvozu strojeva i opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti:

http://ccenterclient.porezna-uprava.hr/

 • HRVI iz Domovinskog rata
 • dragovoljac iz Domovinskog rata
 • hrvatski branitelj,
 • lan obitelji hrvatskog branitelja

pri uvozu strojeva i opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti:

 • nezaposleni HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljac, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata i obitelj smrtno stradalog, zatoenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata osloboeni su plaanja carine i PDV-a kada uvoze strojeve i opremu za obavljanje gospodarske djelatnosti, odnosno samostalne profesionalne djelatnosti

Nain ostvarivanja olakice/osloboenja:

pri uvozu strojeva i opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti:

 • podnoenjem zahtjeva za ostvarivanjem carinskih i poreznih olakica pri uvozu strojeva i opreme nadlenoj carinarnici mjesno nadlenoj prema prebivalitu korisnika

Potrebna dokumentacija:

pri uvozu strojeva i opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti uz zahtjev se podnosi:

 • potvrda nadlenog ministarstva o statusu korisnika olakica kao dragovoljca iz Domovinskog rata ili hrvatskog branitelja, potvrda nadlenog ureda dravne uprave u jedinici podrune (regionalne) samouprave, odnosno nadlenog upravnog tijela Grada Zagreba o statusu korisnika olakice kao lana obitelji hrvatskog branitelja odnosno o statusu korisnika olakice kao HRVI iz Domovinskog rata, u izvorniku
 • isprava Hrvatskog zavoda za zapoljavanje o nezaposlenosti korisnika olakice
 • pisana izjava o nekoritenju predmetnih olakica
 • isprava o pravnom statusu korisnika olakica kao poduzetnika u svrhu obavljanja djelatnosti za koju se oprema uvozi, i to:
  • rjeenje ili drugi odgovarajui akt ovlatenog upravnog ili drugog tijela o obavljanju gospodarske ili samostalne profesionalne djelatnosti, ili ispunjavaju uvjeta za njeno obavljanje, ili
  • rjeenje ili izvadak iz registra ovlatenog Trgovakog suda s upisanom djelatnou za ije obavljanje se oprema namjerava rabiti, ili
  • izvadak iz zemljinih knjiga, katastarskih evidencija ili druga odgovarajua isprava o raspolaganju s poljoprivrednim zemljitem za iju obradu e se koristiti oprema koja se uvozi uz carinske i porezne povlastice
  • obrazloenje o gospodarskoj opravdanosti ulaganja u strojeve i opremu, koja se namjerava uvesti uz carinske i porezne olakice hrvatskih branitelja i lanova obitelji hrvatskih branitelja i uinaka toga ulaganja
  • popis opreme koja se uz carinske odnosno porezne olakice uvozi za obavljanje odreene djelatnosti (u dva primjerka) s naznakom tarifnog broja i trgovakog naziva robe prema Carinskoj tarifi, naznakom koliine, te ukupne vrijednosti robe koja se uvozi uz navedene olakice

www.porezna-uprava.hr

Upravne pristrojbe:

korisnici osloboenja su:

 • Graani iji dohodak, ukljuujui i dohodak suprunika, u protekloj i tekuoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge znaajnije imovine (nekretnine, tednju, motorna vozila i plovila), ija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o emu se daje pisani iskaz.
 • Invalidi domovinskog rata.
 • Suprunici i djeca branitelja poginulih, zatoenih i nestalih u domovinskom ratu.
 • Prognanici i izbjeglice.

Sukladno ovom Pravilniku o osloboenju trokova pruanja javnobiljenikih usluga, javni biljenik moe osloboditi stranku plaanja javnobiljenike nagrade i trokova ako se radi o:

 • socijalno ugroenoj osobi
 • rtvama domovinskog rata;
 • invalidima domovinskog rata.

Ovaj status navedene osobe moraju dokazati odgovarajuim ispravama.
Na temelju ovog Pravilnika ne moe se traiti oslobaanje od plaanja javnobiljenike nagrade i trokova ako se radi o slijedeim radnjama i poslovima:

 • poslovi i javnobiljenike radnje u svezi s trgovakim drutvima, ustanovama i zadrugama;
 • poslovi i javnobiljenike radnje kojima se stie imovinska korist bilo u novcu, nekretninama, pokretninama, vrijednosnim papirima i pravima;

pravni poslovi i javnobiljenike radnje za koje nije neophodno sudjelovanje javnog biljenika da bi se ostvarilo pravo s istim pravnim posljedicama.

Tekstovi preuzeti sa stranice:

www.hitro.hr
www.porto.hr

www.poslovniforum.hr

http://ccenterclient.porezna-uprava.hr/
www.obrtnicka-komora-rijeka.hr

Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas na:


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je udruga Sustavne podrške braniteljskih udrug s području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2024.