Samostalna djelatnost

vratite se na uvodnu ili

to se smatra slobodnom djelatnosti

www.poslovniforum.hr

Djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju se profesionalne djelatnosti fizikih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima koji ureuju obvezna osiguranja, odnosno djelatnosti fizikih osoba kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar poreznih obveznika poreza na dohodak.

Djelatnostima slobodnih zanimanja osobito se smatraju:

  1. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih biljenika, revizora, inenjera, arhitekata, poreznih savjetnika, steajnih upravitelja, tumaa, prevoditelja, turistikih djelatnika i druge sline djelatnosti,
  2. samostalna djelatnost znanstvenika, knjievnika, izumitelja i druge sline djelatnosti,
  3. samostalna predavaka djelatnost, odgojna djelatnost i druge sline djelatnosti,
  4. samostalna djelatnost novinara, umjetnika i portaa.

www.poslovniforum.hr

Postupak registarcije samostalne djelatnosti

Samostalna djelatnost se registrira Upisom u registar poreznih obveznika (RPO) pri nadlenoj poreznoj upravi kojoj pripadate. Rok za prijavu zahtjeva je u periodu od 1. do 15. sijenja svake godine.

Upisom u RPO postajete obveznik voenja poslovnih knjiga te samostalnog plaanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, bez obzira da li vam ih poslodavac plaa po drugoj osnovi.Sve dok prihodi od djelatnosti ne preu iznos od 85.000 kuna godinje ne plaa se PDV.

U poreznom smislu se ne razlikuje od obrta

Informacije iz Porezne uprave

Za neke slobodne djelatnosti potrebno je

  1. da ste dravljanin RH
  2. da imate prebivalite u RH
  3. da imate poslovnu sposobnost
  4. da imate najmanje srednju strunu spremu i poloen struni ispit
  5. da Vam nije izreena mjera zabrane obavljanje poslova

www.porezna-uprava.hr

informacije iz ureda za gospodarstvo grada Zagreba

Razlika izmedju slobodnog zanimanja i obrta:

Razlika izmeu obrta i slobodne djelatnosti jest u tijelu koje izdaje Rjeenje, odnosno Obrtnice u sluaju obrta, za obrt je nadlean Ured dravne uprave u upaniji, a u sluaju slobodnog zanimanja nadlena porezna ispostava.

Kod nekih slobodnih zanimanja potrebno je od Komore (ovisno od djelatnosti) zatraiti potvrdu, odnosno uvjerenje za bavljenje odreenom djelatnosti.

U poreznom smislu obrt i slobodna djelatnost su izjednaene.

Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas na:


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2024.