Sekcija UHDDR za projekte i programe djece i mladih

Uvod

Sekcija UHDDR za projekte i programe djece i mladih je dragovoljna, nevladina i izvanstranačka udruga koja obuhvaća hrvatske dragovoljce Domovinskog rata i ostale građane Republike Hrvatske. Sekcija UHDDR za projekte i programe djece i mladih registrirana je pri nadležnom Uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Skraćeni naziv: Sekcija UHDDR za projekte

Adresa: Slavenskog 9, 10104 Zagreb

OIB: 49562158135

Matični broj: 04706781

RNO broj: 0395256

IBAN: HR2523600001102616283

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d.

Cilj udruge je zaštita statusa i promicanje interesa hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, pomoć u ostvarivanju prava hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata i članova njihovih obitelj, promicanje i zaštita stečevina Domovinskog rata i njegovih sudionika, te iniciranje i sudjelovanje u njegovom znanstvenom, kulturnom, vjerskom i spomeničkom iskazivanju uključivanjem sudionika Domovinskog rata, članova njihovih obitelji i ostalih građana u projekte i programe. podizanje kvaliteta života pojedinca i unaprjeđivanje razvoja šire društvene zajednice, promicanje gospodarske djelatnosti članova i Udruge u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, a poglavito Zakona o hrvatskim braniteljima.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi su zalaganje za provedbu pravne i socijalne zaštite članova Udruge, briga o reprofesionalizaciji i zapošljavanju prikladno stručnoj spremi, zdravstvenom stanju, te kognitivnim i fizičkim sposobnostima članova Udruge, promicanje tjelesne kulture radi unaprjeđivanja opće sposobnosti članova Udruge i njihovih članova, Udruga naročito skrbi o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova i njihovih obitelji, ta skrb se naročito iskazuje organizacijom, te provođenjem socijalnih, istraživačkih i preventivnih programa i projekata, Udruga stalno skrbi o razvoju duhovne dimenzije potreba članova, njihovih obitelji i djece te mladih, Udruga priprema i organizira sportske, kulturne i zabavne manifestacije samostalno, ili u suradnji s drugim udrugama, Udruga potiče i promiče volonterstvo, kroz obuku i edukaciju volontera, te kroz provođenje volonterskih programa Udruga surađuje s lokalnom upravom i samoupravnom, odgojnim ustanovama i institucijama, Udruga sudjeluje u edukaciji svojih članova i organizira educiranje svojih članova, Udruga vodi brigu o zaštiti okoliša i organizira aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša, Udruga potiče i promiče turizam kroz svoje aktivnosti, osiguranje aktivnog sudjelovanja Udruge kao i članova Udruge u svim oblicima društvenog života Republike Hrvatske, pružanje stručne i druge pomoći članova Udruge, posebice obiteljima poginulih i umrlih članova uključujući po mogućnosti novčanu pomoć i svaku drugu gospodarsku pomoć, surađuje u zemlji sa srodnim udrugama Domovinskog rata osobito s udrugama HVIDR-a, s udrugama poginulih i nestalih hrvatskih dragovoljaca, provodi opće i posebne programe za djecu i mlade, i time doprinosi razvoju i promicanju znanosti, obrazovanja, cijeloživotnog učenja, razvoju kulture i umjetnosti, razvoju tehničke i informatičke kulture, te razvoju sporta, provodi opće i posebne programe za volontere, provodi opće i posebne programe za opće dobro (npr. humanitarne aktivnosti, zaštita okoliša. Prevencija ovisnosti, promicanje zdravlja, programi od javnog interesa), organiziranje obuka i edukacija za volontere, organiziranje edukacija djece i mladih na području općih, demokratskih i građanskih vrijednosti, poticanju i razvoju socijalnog poduzetništva, zaštiti i promicanju prava manjinskih društvenih skupina, doprinos održivom razvoju, međunarodne suradnje i razmjene, organizacije tematskih sekcija, priprema i izvođenje aktivnosti glede očuvanja okoliša, suradnja sa školama, odgojnim ustanovama i institucijama, upravljanje objektima kojih je udruga vlasnik ili korisnik, priprema i posluživanje jednostavna jela, toplih i hladnih napitaka i bezalkoholnih pića za članove udruge u prostorima udruge dok se obavljaju djelatnosti i aktivnosti Udruge„ razvoj i organizacija socijalnih i humanitarnih programa i projekata, te prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći, potpora i pomoć Središnjici, Podružnicama i Ograncima u obavljanju njihovih djelatnosti, izdavačka djelatnost, suradnja s drugim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, ostale aktivnosti u interesu za hrvatske dragovoljce i članove.

Dokumenti Sekcije UHDDR za projekte

 • Godišnje Izvješće o radu Sekcije UHDDR za projekte i programe djece i mladih za 2023. godinu
 • Plan rada Sekcije UHDDR za projekte i programe djece i mladih za 2024. godinu
 • Plan rada Sekcije Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata za projekte i programe djece i mladih donijet je na Skupštini Sekcije UHDDR za projekte i programe djece i mladih održanoj 27. prosinca 2023. u Zagrebu.

 • Proračun Sekcije UHDDR za projekte i programe djece i mladih za 2024. godinu
 • Proračun Sekcije Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata za projekte i programe djece i mladih donijet je na Skupštini Sekcije UHDDR za projekte i programe djece i mladih održanoj 27. prosinca u Zagrebu.

 • Godišnji financijski izvještaj Sekcije UHDDR za projekte i programe djece i mladih za 2023. godinu
 • Godišnji financijski izvještaj Sekcije Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata za projekte i programe djece i mladih za 2023. godinu predan je 28. veljače 2024. godine

  Aktivnosti Sekcije UHDDR za projekte

  12.03.2024. Tijekom jednodnevnog odlaska u Novu Gradišku obišli smo sa predsjednikom GO UHDDR Nova Gradiška Arsenom Grandom Spomen sobu 121. brigade koja se nalazi u prostorijama Gradskog ogranka. Predsjednik Arsen Granda nam je prezentirao razne izvorne eksponate iz Domovinskog rata. U Spomen sobi smo vidjeli eksponate iz Domovinskog rata, fotografije, protuoklopno naoružanje, pješadijsko naoružanje, video zapise iz Domovinskog rata, ratne zastave, ratne odore, protuzračnu obranu, topništvo i veliki broj ratnih oznaka. U prostorijama udruge nalazi se i knjižnica koja sadrži velik broj naslova iz Domovinskog rata i hrvatske povijesti. Nakon obilaska Spomen sobe obišli smo spomenik poginulim hrvatskim braniteljima. Sudjelovao je zaposlenik Dario Duić. Fotografija 1 Fotografija 2 Fotografija 3 Fotografija 4

  06.03.2024. Sudjelovali smo na sastanku, u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, sa gosp. Stipanovićem i njegovim suradnicima kako bi dogovorili buduću suradnju i partnerstvo na projektima. Nakon sastanka pogledali smo maketarsku izložu. Sudjelovao je zaposlenik Dario Duić. Fotografija 1 Fotografija 2 Fotografija 3

  05.03.2024. Sudjelovali smo na internoj radionici koju je pripremio Nenad Andrašek, o rada s Internet preglednicima, FTP protokolima, te ažuriranju sadržaja na stranicama GO UHDDR Grada Zagreba. Sudjelovao je zaposlenik Dario Duić. Fotografija 1 Fotografija 2

  15.02.2024. Sudjelovali smo na radionici Razvoj društvenog kapitala u lokalnoj zajednici te modeli partnerstava/suradnje organizacija civilnog društva u zajednici. Sudjelovao je zaposlenik Dario Duić putem platforme Zoom.

  13.02.2024. Sudjelovali smo na Webinaru Uključivanje društvenog utjecaja u strategiju i operacionalizacija takve strategije. Sudjelovao je zaposlenik Dario Duić putem odgođenog pregleda snimljenog Webinara.

  13.02.2024. Sudjelovali smo na radionici Sustav kvalitete u organizacijama civilnog društva. Sudjelovao je zaposlenik Dario Duić putem platforme MS Teams.

  09.02.2024. Sudjelovali smo na informativnoj radionici pod nazivom Financiranje udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata iz Proračuna Grada Zagreba za 2024. Sudjelovao je zaposlenik Dario Duić putem snimke i bilješki s radionice.

  25.01.2024. Sudjelovali smo na radionici o provedbi institucionalnih podrški nacionalne zaklade 01.01.2024.-31.12.2026. Sudjelovao je zaposlenik Dario Duić.

  Sekcija Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata za projekte i programe djece i mladih je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je udruga Sustavne podrške braniteljskih udruga s području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva


  SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
  Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

  Kratki opis:
  Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
  Slavenskog 9
  10104 Zagreb
  tel: 01/6195 303
  fax: 01/6195 302
  OIB: 31232012833
  žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

  Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2024.