">
VRSARSKI DRAGOVOLJCI POSJETILI OPINU SVETA MARIJA
2011-04-12

U sklopu netom odranog Vrsarskog Memorijala u spomen na poginule Hrvatske branitelje Stipana Liovia, Dragana Garvana, Sabida Huskia i Dragutina Baria, pripadnici Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata – Opinski ogranak VRSAR - FUNTANA, i predstavnik upanijske podrunice UHDDR-a Istarske upanije, u subotu 09.04.2011. posjetili su spomen obiljeje u Svetoj Mariji, maloj idilinoj opini Meimurske upanije gdje se kolovao i do poetka domovinskog rata ivio Dragutin Bari. Ceremoniji polaganja vijenca i paljenja svijea prikljuili su se i lanovi Udruge veterana domovinskog rata – ogranka Sveta Marija, rodbina branitelja kojima je podignut spomenik, te zamjenik naelnika Opine Sveta Marija, gospodin eljko Strbod, koji je tom prigodom upriliio sveano primanje za sudionike u zgradi Opine Sveta Marija, te naglasio vanost njegovanja sijeanja na poginule branitelje i sve one koji su pridonijeli ostvarenju Hrvatske drave. Dragutin Bari, zrakoplovni tehniar, odmah po ukazanoj prilici dragovoljno se ukljuio u aktivnu obranu domovine te zajedno sa kolegama zrakoplovne struke sudjelovao u stvaranju Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. U jeku najeih napada JNA, kao voditelj strunog tima po zapovjedi stoera biva upuen na sportski aerodrom „Crljenika“ u Vrsaru, kod Porea u Istri, kako bi osposobio raspoloive zrakoplove i prilagodio ih za ratne zadae. 21. prosinca 1991.godine JA je sa ak sedam borbenih zrakoplova MIG 21, raketirala i bombardirala sa kazetnim bombama aerodrom u Vrsaru, te ugasila ivot Dragutina Baria, i njegovog kolege Dragana Garvana iz Vrsara. Na povratku organiziran je posjet Hrvatsko nacionalnom svetitu Majke Boje Bistrike - Marija Bistrica smjetene u pitomoj dolini Hrvatskog zagorja nadomak grada Zagreba, gdje se jo jednom na svean i dostojanstven nain izrazila poast poginulim suborcima.

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Krievci 23.6., Katela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovnokolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata meu djecom kojoj je zajednika stvarnost da su njihove majke i oevi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ive. Na susretima e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono to su njihovi roditelji stvorili ali i nauiti cijeniti i potivati jedni druge kroz upoznavanje i druenje. Ovi susreti odravaju se tradicionalno, a elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osjeaj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ivotu te im pomau izai na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.