">
GO UHDDR grada Slatine odr?ao je redovnu godi?nju Skup?tinu
2019-04-23

U Velikoj dvorani slatinskog Hrvatskog doma na Uskrsni ponedjeljak Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Slatine odr?ao je svoju redovnu godi?nju izvje?tajnu Skup?tinu.

Nakon intoniranja hrvatske himne te odavanja po?asti svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima minutom ti?ine, predsjednik Udruge ?eljko Kolinger pozdravio je sve prisutne ?lanove i goste. Tako?er, podnio je izvje?taj o radu Udruge u pro?lom razdoblju, kao i plan rada za teku?u godinu te prvu aktivnost, amaterske sportske igre hrvatskih branitelja, najavio ve? za 28. travnja u Gornjem Miholjcu. Financijsko izvje??e podnio je dopredsjednik GO UHDDR-a Slatina Dragutin Rado?aj, a izvje??e Nadzornog odbora podnio je predsjednik istog Dra?en Kordi.
Po zavr?etku iscrpnih izvje??a, nazo?ne su, redom, pozdravili te rad Udruge pohvalili: predsjednik UDVDR Ogranak Vo?in Darko Bo?i?kovi?, predsjednik Udruge HVIDR-a Slatina i predsjednik Odbora za hrvatske branitelje grada Slatine Ilija Nikoli?, predsjednik ZUi? HVIDR-a VP? i predsjednik Odbora za hrvatske branitelja VP? Mato Buba?, ratni zapovjednik 136. slatinske brigade – sto?erni brigadir Josip ?arni, zamjenik slatinskog gradona?elnika Bojan Plantak i predsjednik ?upanijske skup?tine VP? Miran Jane?i?.

?lanovi i gosti su se nakon odr?ane skup?tine u koloni uputili ka Spomen obilje?ju poginulim hrvatskim braniteljima u Parku 136. slatinske brigade gdje su polo?ili vijenac i upaljene lampione te se pomolili.
Ovogodi?nja redovna izvje?tajna skup?tina GO UHDDR grada Slatine zavr?ila je sve?anim ru?kom u baki?kom Mjesnom domu gdje je molitvu prije blagovanja predvodio vl?. Darijo ?imi?. Za dobru zabavu bili su zadu?eni Suhopoljski tambura?i.
GO UHDDR grada Slatine za dan 28. travnja 2019. organizira II. Sportsko-amatersko natjecanje i dru?enje hrvatskih branitelja i dragovoljaca koje ?e zapo?eti od 8:00 sati u hrvatskom domu u Gornjem Miholjcu. Discipline su strelja?tvo zra?nom pu?kom, vise?a kuglana, stolni nogomet, belot i stolni tenis.

Objavio: D.D.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.