">
24. obljetnica VRA Bljesak
2019-05-02

Uz nazo?nost predstavnika udruga proisteklih iz Domovinskog rata te dr?avnih institucija, u Oku?anima je obilje?ena 24. obljetnica vojno-redarstvene akcije bljesak kojom je kona?no oslobo?ena Zapadna Slavonija od srbo?etni?ke okupacije, a ujedno, akcija je bila uvod u akciju Oluja kojom je oslobo?en ostatak Republike Hrvatske osim Isto?ne Slavonije. U akciji je poginuo 41 hrvatski branitelj dok ih je devet naknadno preminulo od posljedica ranjavanja dok ih je 162 ranjeno.

Akcija Bljesak zapo?ela je 1. svibnja 1995. u 5.30 sati, a u njoj je sudjelovalo 7200 pripadnika Hrvatske vojske i policije. Za samo 36 sati oslobo?eno je 500 kilometara dotad okupiranog podru?ja zapadne Slavonije. U akciji su poginula 42 branitelja dok ih je 162 ranjeno. Nakon gotovo ?etiri godine okupacije oslobo?eni su Oku?ani, sredi?te neprijateljske pobune i teroristi?kih napada velikosrpskih agresora na zapadnoslavonskom podru?ju. U njoj su po prvi put kori?teni i masovniji udari hrvatskog zrakoplovstva, a tenkovi dopremljeni ?eljeznicom ulazili su izravno u borbu, ?ime je postignuto dodatno takti?ko iznena?enje neprijatelja. Tijekom akcije pripadnici srpskih paravojnih postrojba su sru?ili zrakoplov Rudolfa Pere?ina, pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, koji je u vrijeme najja?ih napada na Republiku Hrvatsku 1991. godine zrakoplovom MIG-21 prebjegao u Austriju. VRO “Bljesak” je prethodio VRO “Oluja”, koja je uslijedila nakon tri mjeseca, 5. kolovoza 1995. a kojom je uspostavljen dr?avno-pravni poredak na cijelom podru?ju Republike Hrvatske, osim u isto?noj Slavoniji. No, tim operacijama te s nekoliko idu?ih pobjeda Hrvatske vojske stvoreni su uvjete u kojima je od 15. sije?nja 1996. godine po?eo proces mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, a zavr?io 15. sije?nja 1998., kada je hrvatsko Podunavlje (odnosno isto?na Slavonija, Baranja i zapadni Srijem), kona?no vra?eno u sastav Republike Hrvatske.
Nemo?no suo?ena s porazom, vodstva RSK i SVK odlu?uju se za teroristi?ku odmazdu te 2. i 3. svibnja nare?uju raketne napade na Zagreb te granatiranje Karlovca i Siska. U vi?ekratnom raketiranju Zagreba, naju?e sredi?te grada zasuto je raketama s kazetnim punjenjem iz VBR Orkan pri ?emu gine 7 civila, a preko 200 je ranjeno. U artiljerijskoj paljbi po gusto napu?enom dijelu grada u kojemu uop?e nije bilo vojnih ciljeva, a gdje su rakete odbacivale "zvon?i?e" namijenjene prvenstveno za ozlje?ivanje i ubijanje ljudstva na otvorenom prostoru, stradava ?ak 17 balerina i baletana, a najbjedniji pokazatelj srpske nemo?i je direktno ga?anje dje?ije bolnice u Klai?evoj ulici.

Objavio: D.D.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.