">
Prip?enje povodom u?estalih napada na braniteljsku populaciju
2019-05-23

Zbog u?estalih napada na branitelje i izno?enje neistina kojima je cilj skupljanje politi?kih poena za predstoje?e izbore za europski parlament, mi hrvatski branitelji okupljeni u Zboru udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, Udrugu specijalne policije iz Domovinskog rata i Udruge stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida I. skupine zgro?eni smo i osu?ujemo takvo zlonamjerno i manipulativno obra?anje javnosti.

Hrvatski su branitelji za vrijeme obrambenog i oslobodila?kog Domovinskog rata bili uz hrvatski narod, a hrvatski narod uz branitelje i ta je veza neraskidiva. Niti jedna politi?ka stranka/opcija ne bi smjela manipulirati hrvatskim narodom iznose?i neistine i iskrivljene slike o hrvatskim braniteljima i Domovinskom ratu.
?to se vrli lideri, ne pozabave posljedicama velikih ljudskih i materijalnih stradavanje - izravnom i neizravnom ratnom ?tetom te naplatom iste od onih koji su razorili Hrvatsku, ukidanjem srpskog Zakona o univerzalnoj jurisdikciji za su?enja za ratne zlo?ine u prijevodu pravna agresija na Republiku Hrvatsku, isplatom mirovina aboliranih gra?ana Republike Hrvatske koji su bili sudionici oru?ane pobune na Republiku Hrvatsku, isplatom mirovina biv?ih pripadnika takozvane JNA koji su izvr?ili na agresiju na Republiku Hrvatsku.
Nadalje, milijardama privatizacijskih kuna i razotkrivanjem stvarnih krivaca za te?ku gospodarsku situaciju u RH.
Hrvatski branitelji i hrvatski narod znali su birati i odabrati 90-ih godina a znat ?e i sada, kao i na svim budu?im izborima. Ovom prilikom molimo sve gra?ane Republike Hrvatske da izi?u na predstoje?e izbore za europski parlament i glasaju po svojoj savjesti.
Demokratske vrijednosti upravo su omogu?ili hrvatski branitelji zajedno sa hrvatskim narodom u Domovinskom ratu
, da svatko mo?e birati i biti biran.

Domovini uvijek vjerni!

ZUV HGP
Kre?imir Mareti?, ing., predsjednik

Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata
Zoran Maras, predsjednik

Udruga 100%-tnih HRVI I. skupina
?uro Glogo?ki, predsjednik
              

Objavila: I.?.P., D.D.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.