">
Obilje?avanje Dana branitelja Grada Zagreba
2019-05-24

Povodom obilje?avanja Dana branitelja Grada Zagreba, Grad Zagreb i Gradski ured za branitelje u suradnji s udrugama branitelja i stradalnika iz Domovinskog rada, organizirali su sljede?i program.

Petak, 24.05.-26.05.2019.
Odr?at ?e se 24. Memorijalni me?unarodni nogometni turnir „Darko Mate?a“ na stadionu NK Hrvatski dragovoljac u zagreba?kom Sigetu.

Nedjelja, 26.05.2019.
U 11:00 sati odr?at ?e se 9. Me?unarodni turnir ko?arke u kolicima u zagreba?koj dvorani Vinka Beka u Ku?lanovoj ulici 59 A.
Sve?ana podjela odli?ja za natjecatelje ?e biti u 17:00 sati.

Srijeda, 29.05.2019.
U 18:00 sati odr?at ?e se sve?ana sjednica i obilje?avanje 20. obljetnice osnutka Udruge hrvatskih branitelja lije?enih od posttraumatskog stresnog poreme?aja Grada Zagreba u zagreba?kom hotelu Laguna u Kranj?evi?evoj ulici 29.

?etvrtak, 30.05.2019.
U 10:00 sati bit ?e sve?ano polaganje vijenaca i odavanje po?asti svim hrvatskim braniteljima i ?rtvama Domovinskog rata na Gradskom groblju Mirogoj uz Po?asnu za?titnu bojnu i sve?ani mimohod kadeta Hrvatske vojske sa stjegovima zagreba?kim ratnih postrojbi.

U 12:00 sati bit ?e slu?ena sveta misa za poginule, zato?ene, nestale i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata u zagreba?koj crkvi Svetog Marka na Trgu svetog Marka.

Odr?at ?e se sve?ani prijem za zapovjednike zagreba?kih ratnih postrojbi i predstavnike udruga iz Domovinskog rata Grada Zagreba sa gradona?elnikom u gradskoj pala?i Dverce na Katarininu trgu 6.

U 21:00 sat odr?at ?e se koncert Miroslava ?kore „Ne dirajte mi ravnicu – 30 godina“ uz pratnju Revijskog orkestra Zagreba?ke filharmonije, Akademskog zbora Ivan Goran Kova?i? i 1000 tambura?a na zagreba?kim fontanama u ulici Hrvatske bratske zajednice.

Subota, 01.06.2019.
U 10:00 sati odr?at ?e se cjelodnevni sportski susreti hrvatskih branitelja na zagreba?kom SRC Grana-Klaka u Aleji Bla?a Juri?i?a 2.

Pozivamo sve zainteresirane na sudjelovanje u bogatom programu!

Objavila: I.?.P., D.D.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.