">
Povratak pobjednika - MiG-21
2019-05-12

12. svibnja, ispred Ministarstva obrane odr?ana je sve?anost "Povratak pobjednika" kada je Hrvatskoj vra?en zrakoplov Mig-21 hrvatskog pilota Rudolfa Pere?ina koji je 25. listopada 1991. godine u?ao u austrijski zra?ni prostor te tako zadao te?ak politi?ki i moralni udarac agresorskoj vojsci, a hrvatskome narodu pove?ao vjeru, nadu i moral u najte?im danima borbe za slobodu.

General Miljenko Filipovi? u ime predsjednika Hrvatskog sabora zahvalio se svim hrvatskim braniteljima koji su svoje ?ivote ostavili na oltaru domovine istaknuv?i veliku hrabrost i odlu?nost hrvatskog pilota Rudolfa Pere?ina.

Sve?anosti je nazo?io predstavnik Udruge.

Poruka koju je Pere?in 1991. godine poslao ne samo hrvatskom narodu, ve? i cijelom svijetu – poruka je slobode, hrabrosti, snage, odva?nost i domoljublja.

Objavila: I.?.P., D.D.


 Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.