">
28. Obljetnica pogibije hrvatskih branitelja u Dalju
2019-08-01

Na dana?nji dan, 01. kolovoza 1991. jedinice 51. motorizirane brigade JNA potpomognute jedinicama tzv. „teritorijalne obrane” izvele su napad na Dalj i nakon vi?esatne borbe opkolile branitelje koji su se sklonili u zgradu policijske postaje. Nakon ?to su se branitelji odbili predati, uslijedio je napad tenkovskom granatom koja je ispaljena izravno u postaju.

?ivot je tada izgubilo 20 hrvatskih policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i ?etiri Civilne za?tite, a samo je jedan policajac pre?ivio.

Stanovnici Aljma?a, Dalja i Erduta koji su ostali u svojim ku?ama pretrpjeli su neopisiva mu?enja. U Dalju je bio i logor u kojem su svakodnevno na najokrutniji na?in mu?eni nedu?ni mu?karci, ?ene i djeca.

S tugom danas se prisjetimo svih nedu?nih ?ivota koji su nasilno prekinuti i mnogih ?rtava koje svoje boli i traume nose i danas te ih se sjetimo u na?im molitvama.

Objavila: I.?.P., D.D.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.