">
MIMOHOD "DA SE NE ZABORAVI"
2019-11-06

Na dan 19. studenog 2019. Povodom 28. obljetnice stradavanja hrvatskih branitelja i civila Nadina i kabrnje, pa tako i svih poginulih hrvatskih branitelja i civila na podruju Republike Hrvatske, Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Benkovac, organizira i poziva na mimohod pod nazivom „DA SE NE ZABORAVI“ sve hrvatske branitelje, sve ljude dobre volje i sve braniteljske udruge proistekle iz Domovinskog rata.

Mimohod zapoinje okupljanjem u Nadinu u 9:00 sati u utorak 19.11.2019, a odvija se na relaciji Nadin-kabrnja.

Ovaj ve tradicionalni mimohod koji obiljeava tragino stradavanje hrvatskog naroda na ovim podrujima podupiru -HVIDRA BENKOVAC - HVIDRA ZADAR – PRVI HRVATSKI REDARSTVENIK – UDRUGA SPECIJALNE POLICIJE „POSKOCI“ – SG SOD „DAMIR TOMLJANOVI GAVRAN“ – UDRUGA VETERANA 4.GBR – UHDDR ZADARSKE UPANIJE – UDRUGA MALOLJETNIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA - UHDDR KABRNJA – UDRUGA ZAVJET – UDRUGA OBOLJELIH PTSP ZADARSKE UPANIJE – UDRUGA TENKISTA ZADARSKE UPANIJE – UHDDR POLINIK – UDRUGA NEZAVISNI DRAGOVOLJCI HRVATSKI – UDRUGA ENA U DOMOVINSKOM RATU – UDRUGA CIVILNIH STRADALNIKA ZADARSKE UPANIJE –UHDDR PAG – OTOKI BATALJUN – UDRUGA HRVATSKI DOMOBRAN – UDRUGA NAVIJAA“ TORCIDA BENKOVAC“- VETERANI 1.GBR „TIGROVI“- UDRUGA VOJNE POLICIJE U DOMOVINSKOM RATU – UHDDR PODGRADINA – UHD IMOTSKI SOKOLOVI –UHDBDR PRIDRAGA.
U mimohodu sudjeluje i 60 djece koja pohaaju Srednju kolu u Benkovcu.
Sve informacije moete dobiti kod Predsjednika GO UHDDR grada Benkovca Nedjeljka Gende 098/169 9419.

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10110 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2020.