">
9. Sjednica Predsjedništva UHDDR
2020-10-02

U Zagrebu je putem aplikacije ZOOM 2. listopada 2020. održana 9. Sjednica Predsjedništva UHDDR sa slijedećim Dnevnim redom: 1. Usvajanje Dnevnog reda; 2. Usvajanje Zapisnika 8. Sjednice Predsjedništva UHDDR od 22.11.2019. godine; 3. Izvješće o radu UHDDR od 22.11.2019. godine; 4. Donošenje Odluke o sazivanju XVI. Redovnog Sabora UHDDR; 5. Analiza projekata UHDDR u 2019. godini; 6. Projekti UHDDR u 2021. godini; 7. Strateški plan 2021-2024; 8. Nagrade i priznanja; 9. Razno.

Predsjedništvo je usvojilo sva izvješća te je odredilo datum XVI. Redovnog Sabora UHDDR koji će se održati 17. listopada 2020. u Čepinu s početkom u 12:00 sati.
Na Sjednici Predsjedništva je raspravljano o projektima koji su se provodili u 2019. godini te su predložene određene izmjene u smislu prilagodbe projekata dobi korisnika projekata.
Za Sabor je Predsjedništvo pripremilo Izvješća o radu i financijsko izvješće. Vrlo je važno prihvaćanje Strateškog plana UHDDR 2021-2024. na temelju kojeg su izrađeni prijedlozi operativnog plana 2021. i Plan prihoda i rashoda 2021.
Na kraju je Predsjedništvo jednoglasno prihvatilo prijedloge za dodjelu zahvalnice UHDDR Radio Slatini, priznanja „Dragovoljačko srce“ Gradskoj razvojnoj agenciji Slatina -“GRAS“ i priznanje najbolji ogranak OGČ UHDDR Stenjevec iz Zagreba.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2022.