">
Na brdu Bosanka uklonjenjo odlagalište komunalnog otpada koje se nalazilo u blizini spomenika poginulim hrvatskim braniteljima
2021-05-14

Iz Gradskog ogranka UHDDR Grada Dubrovnika javljaju kako je odlagalište komunalnog otpada koje se nalazilo u neposrednoj blizini spomenika njihovim poginulim suborcima na Bosanci uklonjeno nakon više godina upravo na njihovu inicijativu kako neugodni mirisi ne bi svake godine ometali komemoraciju i posjet spomeniku. Naglasili su kako su prije manje od mjesec dana o ovoj temi razgovarali s Marom Kristićem koji im je obećao da će se založiti za ovaj problem te je to žurno i učinjeno. Posebno su zahvalili i direktoru Čistoće Marku Ivekoviću, ali i mještanima Bosanke koji su dogovorili novi način prikupljanja otpada i pokazali poštovanje prema žrtvama Domovinskog rata i njihovim obiteljima.

“Odlagalište komunalnog otpada koje se nalazilo u neposrednoj blizini spomenika našim poginulim suborcima na Bosanci je na našu inicijativu nakon više godina uklonjeno i neugodni mirisi ne ometaju svaku komemoraciju i posjet spomeniku, stoji u priopćenju Gradskog ogranka UHDDR Grada Dubrovnika, koje potpisuje predsjednik Mario Masle.
“Prije manje od mjesec dana susreli smo gospara Mara Kristića koji nam je obećao da će se se založiti da se ovaj problem što žurnije riješi i to se zaista dogodilo na čemu se zahvaljujemo. Posebno hvala i gosparu Marku Ivekoviću, direktoru Čistoće i mještanima Bosanke koji su dogovorili novi način prikupljanja otpada i pokazali poštovanje prema žrtvama Domovinskog rata i njihovim obiteljima”, zaključuje se u priopćenju.

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2022.