">
LIKOVNO-LITERARNI NATJEČAJ I IZLOŽBA „POTRES NA BANOVINI SLIKOM I RIJEČI DJETETA“ U SISKU
2021-05-19

Nakon izložbi radova u Čepinu u Sisku u prostoru Strukovne škole Sisak postavljena je izložba likovnih i literarnih radova djece prema natječaju „Potres na Banovini slikom i riječi djeteta“. Izložba je postavljena u organizaciji UHDDR Općinski Ogranak Čepin, UHDDR Temeljni ogranak Budaševo, Udruzi za brigu o djeci i mladima „Radost“ Budaševo, županiji sisačko-moslavačkoj i uz suradnji sa volonterima i školama na području sisačko-moslavačke županije i prije svega veliku pomoć učiteljica gđa. Ljiljane Slunjski, gđa. Lucije Kovačić, gđa. Sanje Tomašinec i gđa. Kate Friš.

U sklopu izložbe postavljene su i fotografije sa akcija pomoći potresom pogođenim područjima dragovoljaca iz Čepina, Budaševa i ostalih dijelova Hrvatske. U danima pomoći posebno su emotivno na dragovoljce djelovali dani straha, nemoći, stradanja i patnje djece te je to bio i povod jednoj ovakvoj akciji u sklopu koje će hrvatski dragovoljci sa suradnicima izabrati najbolje radove u Čepinu, Sisku i Budaševu gdje će izložba preseliti nakon Siska. Najbolje pojedince će posebno nagraditi uz nadu da će uskoro omogućiti povesti djecu na izlet u Baranja, Čepin i Vukovar.
Nažalost, sisačko-moslavačku županiju, Banovinu, Posavinu i Pokuplje nakon teških ratnih stradanja devedesetih godina zadesila je krajem 2020. godine nova velika tragedija, potres koji je nanio velike štete stanovništvu i privredi, ostavio velik broj ljudi bez krova na glavom i unio novi strah i nemir. Tako je još jedna mlada generacija mladih i djece proživjela strah, stradanja i neizvjesnost. Velik broj djece je ostao bez vlastitog doma i morao se preseliti ili snalaziti oko smještaja zajedno sa svojim obiteljima, a i mnoge škole su nastradale u potresu i djeca idu na nastave ili online ili u druge škole.
Djeca su naročito teško doživjela potres, stradanja i strah što su prenijeli u svoje radove koje su dostavili kao pisane radove i na papiru iz likovne mape, tehnikama po želji.
Radovi koji su dostavljeni su radovi učenika iz osnovnih škola Galdovo, Budaševo-Topolovac-Gušće, Prva Osnovna Škola Petrinja, O.Š. Dragutin Tadijanović Petrinja, Područna Škola Mošćenica, O.Š. Ivan Goran Kovačić Gore, O.Š. Sela te radovi djece iz dječjeg vrtića „Zvončić“ Čepin i O.Š. „Miroslav Krleža“ Čepin.

Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata temeljni ogranak Budaševo ovom prilikom zahvaljuje se Općinskom Ogranku UHDDR Općine Čepin na dugogodišnjoj suradnji i posebno velikoj humanitarnoj pomoći u nedavnoj tragediji koja je zadesila naš kraj, kao i županiji sisačko-moslavačkoj, Općini Čepin, dječjem vrtiću „Zvončić“, O. Š. „Miroslav Krleža“ Čepin, Strukovnoj školi Sisak, Udruzi za brigu o djeci i mladima „Radost“ Budaševo, a posebno djeci i učiteljicama koje su sudjelovale u organizaciji.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2022.