">
ZAŽELI-"LJEPŠI DANI"
2021-05-27

26. svibnja održana je online konferencija GO UHDDR Grada Zagreba na kojoj je predstavljen EU projekt "Ljepši dani". Projekt je započeo u veljači ove godine, a prijavljen je u okviru ESF poziva "Zaželi-program zapošljavanja žena-faza II". To je ujedno prvi EU projekt GO UHDDR-a Grada Zagreba, a njegov je cilj omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada za 5 prethodno nezaposlenih žena s najviše završenom srednjom školom te osnažiti i unaprijediti njihov radni potencijal kroz programe obrazovanja / osposobljavanja.

Projektom će se potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života za 30 krajnjih korisnika (starijih osoba i/ili osoba u nepovoljnom položaju s fokusom na članove obitelji poginulih, nestalih ili preminulih hrvatskih branitelja), kojima će kroz 12 mjeseci biti pružene usluge pomoći i potpore poput pomoći u dostavi namirnica, u pripremi obroka u kućanstvima, održavanju čistoće stambenog prostora, socijalnoj integraciji te posredovanju u ostvarivanju raznih prava i slično.
Kroz projekt je već zaposleno pet prethodno nezaposlenih žena s najviše završenom srednjom školom, prethodno prijavljenih u evidenciju nezaposlenih osoba koje aktivno traže posao pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Svaka žena zaposlena u okviru projekta pruža usluge pomoći i potpore za najmanje 6 krajnjih korisnika koji su osobe starije životne dobi (starijih od 65 godina).
Projekt traje do 25.veljače 2021. do 25. kolovoza 2022 (18 mjeseci), a u okviru istoga će zaposlene žene završiti verificirane programe osposobljavanja, kako bi im se povećala mogućnost zapošljavanja i nakon završetka projekta.
Ukupna vrijednost projekta i bespovratnih sredstava iznosi 464.329,00 HRK, a iznos EU potpore iznosi 394.679,65 HRK, odnosno 85% dok je ostatak sredstava osiguran iz Državnog proračuna RH.
GO UDHHR-a Grada Zagreba projekt provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje –
Područna služba Zagreb i Centrom za socijalnu skrb Zagreb.


 Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2022.