">
Novčana pomoć hrvatskim braniteljima povodom blagdana Uskrsa
2022-02-28

Gradski ured za branitelje zaprima zahtjeve za novčanu pomoć hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata povodom blagdana Uskrsa.

Novčanu pomoć mogu ostvariti hrvatski branitelji s prebivalištem evidentiranim u gradu Zagrebu i to:
   - hrvatski branitelji korisnici prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i
   - hrvatski branitelji korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Zahtjevi se zaprimaju u Gradskom uredu za branitelje, Zagreb, Vodnikova 14, radnim danom od 8,00 do 15,30 sati, zaključno do 18. veljače 2021. godine.

Sve potrebne informacije mogu se pronaći na službenim mrežnim stranicama Grada Zagreba.

Objavili: I.Š.P., D.D.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2023.