">
Susreti djece hrvatskih branitelja
2022-04-07

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata u razdoblju od 21. – 23. travnja 2022. godine održava Susrete djece hrvatskih branitelja u Crikvenici. Oko 500 djece hrvatskih branitelja u dobi od 7 do 16 godina natjecati će se u nogometu, graničaru, odbojci, oslikavanju majica, modeliranju, pjevanju, igrama Play station, elektronski pikado, stolni nogomet, kao i u nizu radionica i igara primjerenih njihovom uzrastu.

Zainteresirani se mogu prijaviti u svojim županijama koordinatorima:
- ZADARSKA ŽUPANIJA, UHDDR, NINO RAŠIN, Mihe Klaića 4, 23000 Zadar, tel/fax 023/315 546, GSM 091/5243-072, uhddr.zadar@gmail.com
- DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, IVAN GABELICA, B. Bušića 49, 20207 Mlini, fax. 020/485 365, GSM 095/900-2900, igabeli@gmail.com
- SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, DRAGAN MARETIĆ, Antofagaste 14, 21000 Split, GSM 098/949-8080, 091/912-9872, drmaretic@gmail.com
- ŠIBENSKO-KNINSKA, JOSIP BEBEK, Stepinčeva 13, 22300 Knin, GSM 098/821-034, josip.bebek@hotmail.com
- LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA, MILAN SIGURNJAK, Gornja Dubrava 29, 53220 Otočac, tel. 098/ 245-395 ksigurnjak@gmail.com
- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, KRUNO BEG, Banjol 306, 51280 Rab, GSM 098/425-967, kruno¬¬_b60@yahoo.com
- ISTARSKA ŽUPANIJA, ANTUN KOVAČEVIĆ, Kandlerova 40,52100 Pula, GSM 098/351-720, uhddrgop@gmail.com
- BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA, NERA SAKAR, Trg kralja P. Krešimira IV 10, 43500 Daruvar, GSM 091/528-8211, nera.sakar.ns@gmail.com
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, JOSIP DOLENEC Ž.P. UHDDR, Marijanska 70, 48000 Koprivnica, GSM 099/420-2465, dolenecjoka@gmail.com
- VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, VLADO ČANAKI, Ludbreška 61 Hrženica, 42233 Sveti Đurđ, GSM 095/5333-334, v.canaki@gmail.com
- MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, DRAŽEN POSAVEC, Poljska 11, Strahoninec, 40000 Čakovec, GSM, 099/ 845-3070 drazen.posavec0309@gmail.com
- VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA, BRANKO MIHOKOVIĆ, M. Gupca 64, 33520 Sladojevci GSM 099/4132-635, branko.mihokovic@gmail.com
- SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, ANTUN PEREKOVIĆ, Ž.P. UHDDR, Tomislavova 5, 44000 Sisak, GSM 091/164-2687, uhddr.smz@gmail.com
- GRAD ZAGREB MARIJO ĐURKOVIĆ, Glavna cesta 43, ĐURĐEKOVAC, GSM 091799 4473, mariodurkovic72@net.hr
- ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, BRZOVEČKI ŽELJKO, Kolodvorska 34, 10310 Ivanićgrad, GSM 098/261-861, brzi0702@gmail.com
- KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, MARIO DRAGANIĆ, 103.brigade 4, 49210 Zabok, tel/fax. 049/226-631, GSM 092/1700-839, mdraga131@gmail.com
- KARLOVAČKA ŽUPANIJA, JOSIP ŠTEFANAC, Kralja Zvonimira 25, 47240 Slunj, GSM 098/570-617, josip.sefanac13@gmail.com
- BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, MIROSLAV JAVOREK, Antuna Kanižlića 7, 35000 Slavonski Brod, 099/775-6513, miroslavjavorek33@gmail.com
- VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA, GORAN LONČAREVIĆ, L. Ružičke 13,32270 Županja,GSM 098/212-089, goranloncarevic91@gmail.com
- OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, JOSIP VUČETIĆ, Vladimira Nazora 61, 31551 Bistrinci – Belišće, 091/544-9233, jvucetic59@gmail.com
- POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA, DAMIR ŠARIĆ, Trg graševine 3, 34340 Kutjevo, GSM 098/9410-916, damir.saric1@gmail.com


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je je Centar znanja za društveni razvoj u podru�ju unapre�enja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2023.