Savjetovalište
2022-05-19

Savjetovalište za hrvatske branitelje Grada Zagreba i članove njihovih obitelji Savjetovalište hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji osigurava brzu, neposrednu i učinkovitu izvaninstitucionalnu pomoć sukladno njihovim potrebama, a najčešće vezanu uz mirovinska pitanja, socijalne potrebe te tumačenje i lakše ostvarivanje mjera Grada Zagreba usmjerenih prema hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. Radno vrijeme Savjetovališta: SRIJEDA od 17,00 do 20,00 sati Termin dolaska potrebno je unaprijed dogovoriti na broj telefona: 01/4556 840 ili e-mail adresu: savjetovaliste.za.branitelje@gmail.com. Usluge savjetovanja se pružaju i putem elektroničke pošte ili putem telefona. Usluge Savjetovališta besplatne su za sve korisnike.

Savjetovalište za supruge i djecu hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a

Savjetovalište osigurava stručnu savjetodavnu psiho-socijalnu pomoć i potporu u rješavanju osobnih, obiteljskih, radnih i ostalih problema supruga i djece svih hrvatskih branitelja, s posebnim naglaskom na članove obitelji onih branitelja koji imaju znakove ili im je dijagnosticiran posttraumatski stresni poremećaj.

Savjetovalište djeluje u prostorijama Udruge hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Grada Zagreba, Slavenskog 9, Prečko.

Radno vrijeme Savjetovališta:
Utorkom od 16,00 do 19,00 SOCIJALNI RADNIK 
Srijedom od 16,00 do 19,00 PSIHOLOG

Kontakt:
tel: 01/3861-760; mob (SMS): 099/3879-306; e-mail adresa: savjetovalisteptsp@gmail.com

Termin dolaska potrebno je unaprijed dogovoriti na naprijed navedeni broj telefona/mobitela ili e-mail adresu Savjetovališta.

Korisnici u Savjetovalište dolaze bez uputnice ili drugih pisanih potvrda. Usluge za sve korisnike su besplatne.

Objavili: I.Š.P., D.D.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je udruga Sustavne podrške braniteljskih udruga s području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2024.