Sudjelovanje na međunarodnoj edukaciji „ How to successfully manage the transition from national to EU funded projects“.
2023-05-11

Sudjelovanje na međunarodnoj edukaciji „ How to successfully manage the transition from national to EU funded projects“.

U organizaciji međunarodnoga poduzeća Tiko Pro specijalizirane za administrativnu i edukativnu potporu tvrtkama i udrugama civilnoga društva održala se međunarodna edukaciji pod nazivom „ How to successfully manage the transition from national to EU funded projects“
Prezenter predavača bio je g. Jasper Ettema iz Austrije, dok su govornici bili specijalisti za EU fondove iz tvrtke Tiko Pro, Karmen Vidonja Ozvatič, Head of EU project team, Tanja Tajnik; EU project expert. Prezentirane su dvije tematske cjeline vezane za fondove Horizon Europe i LIFE Programme .

S.G./D.D.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je udruga Sustavne podrške braniteljskih udruga s području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2024.