Boranka u Kučinićima kod Slunja
2024-04-11

UHDDR je dugogodišnji partner Savezu izviđača Hrvatske u akciji pošumljavanja opožarenih područja pod nazivom Boranka. Akcija pošumljavanja provodi se u suradnji i pod nadzorom Hrvatskih šuma koje ne pošumljavaju samo požarišta, već i područja na kojima je šuma morala biti posječena radi pojave bolesti koje uzrokuju umiranje šuma. Jedno od takvih područja nalazi se i u zaseoku Kučinići kod Slunja.

Članovi Udruge hrvatskih dragovoljaca 10. travnja 2024. priključili su se akciji pošumljavanja u Zaseoku Kučinići u blizini Slunja gdje su Hrvatske šume zbog potkornjaka posjekle velik šumski prostor kako bi spriječili širenje ovog nametnika. Posječena je uglavnom crnogorica i hrast.
Članovi SIH-a i Hrvatskih šuma osigurali su sadnice smreke koja je posađena, a uputili su nas u način sađenja kako bi se što veći broj sadnica primio i počeo rasti. Saznali smo i podatak da bi svaki čovjek na svijetu trebao posaditi 150 sadnica kako bi anulirao štetu koju čini svojim boravkom na planeti za života. Zato smo se primili posla i zasadili svojih pedesetak sadnica. Akcija sađenja se nastavlja, a sve članove pozivamo da se priključe akciji pošumljavanja domovine i na taj način korisno provedu slobodno vrijeme na čistom zraku.


  Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata je udruga Sustavne podrške braniteljskih udruga s području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva


SUSRETI DJECE HRVATSKIH BRANITELJA 2012.
Sveta Nedelja 19.6., Donji Miholjac 21.6., Kri?evci 23.6., Ka?tela 25.6., 19.06.2012

Kratki opis:
Susreti djece hrvatskih branitelja provode se ve? jedanaestu godinu kao niz radionica i igraonica za djecu branitelja osnovno?kolskog uzrasta sa svrhom upoznavanja djece i stvaranja trajnih kontakata me?u djecom kojoj je zajedni?ka stvarnost da su njihove majke i o?evi branili i stvorili njihovu domovinu, domovinu u kojoj ?ive. Na susretima ?e upoznati kako tu domovinu voljeti i graditi te cijeniti ono ?to su njihovi roditelji stvorili ali i nau?iti cijeniti i po?tivati jedni druge kroz upoznavanje i dru?enje. Ovi susreti odr?avaju se tradicionalno, a ?elja nam je da se ova tradicija nastavi jer kod djece bude osje?aj za stvaranje i za pozitivne ciljeve u ?ivotu te im poma?u iza?i na ispravan put, suprotan od puta prema drogi i alkoholu svjesni ?injenice da ti poroci vrebaju na njih na svakom koraku.


Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
Slavenskog 9
10104 Zagreb
tel: 01/6195 303
fax: 01/6195 302
OIB: 31232012833
žiro račun: IBAN HR0723600001101351339

Sva prava pridržana © UHDDR 1993-2024.